Hormoner | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Biologi 1
  • VG
  • 4
  • 680
  • PDF

Hormoner | Frågor och svar

Frågor och svar om hormonsystemet där eleven har svarat på följande frågor:

1. Lär dig namnen på de endokrina körtlarna. Ange för varje körtel vilket/vilka hormon som utsöndras.
2. Vad är ett hormon?
3. Vad är endokrina körtlar respektive exokrina körtlar?
4. Hypofysen kallas ibland för hormonsystemets ”chef”. Förklara.
5. Ge exempel på hormoner som bildas i hypofysens a) framlob b) baklob
6. Hormonsystemet regleras ofta med feedback reaktioner. Vad innebär detta?
7. Binjuremärgen samverkar med nervsystemet. Hur?
8. Binjurebarkens hormoner är viktiga. Redogör för dessa.
9. Redogör för giftstruma?
10. Vilken funktion har glukagon och insulin?
11. Redogör kort för sjukdomen Diabetes mellitus.

Notera att det saknas källor.

Utdrag

2. Vad är ett hormon ?
Signalämnen som överför information från de hormonbildande cellerna till andra celler. När hormonerna når sina målceller binds de vid receptormolekyler hos dessa, och utlöser därmed en viss effekt.
3. Vad är endokrina körtlar respektive exokrina körtlar ?
Endokrina: körtlar som saknar utförsgångar oc som avger sina produkter (hormoner) till blodkapillärer i körtlarna. Exokrina: körtlar som har utförsgångar som mynnar på t.ex. huden , i anningsvägarna eller i matspjälkningskanalen.
4. Hypofysen kallas ibland för hormonsystemets ”chef”. Förklara.
Hypofysen är en endokrin körtel som är delvis ansluten till hypotalamus. Flera hypofyshormoner reglerar i sin tur aktiv .... Köp tillgång för att läsa mer

Hormoner | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.