Hormoner och Noradrenalin - Fördjupningsuppgift i Biologi B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Biologi B
 • MVG
 • 3
 • 554
 • PDF

Fördjupningsarbete: Hormoner och Noradrenalin - Fördjupningsuppgift i Biologi B

En fördjupningsuppgift där eleven redogör för hormoner och noradrenalin. Fokus ligger bland annat på vad noradrenalin är samt hur det bildas och påverkar kroppen.

Utdrag

Noradrenalin

Noradrenalin fungerar som transmittorsubstans såväl i det centrala som i det perifera nervsystemet, alltså både i hjärnan, i ryggmärgen och mellan de nervceller som sträcker sig vidare ut i kroppen. Noradrenalin som transmittorsubstans frigörs från synapsblåsor och fastnar i receptorer som är proteiner som tar emot en transmittorsubstans liksom nyckeln i ett lås och som finns på utsidan av cellmembranet på mottagarcellen. När noradrenalinet har fäst sig vid en receptor utövar det sina effekter bland annat i form av att påverka vårt humör. Noradrenalinet kan även spridas som ett hormon i blodet eller fungera som ett förstadium till hormonet adrenalin som är nära besläktat med noradrenalin, men som uttrycks starkare.
Noradrenalin bildas genom att enzymet dopamin-beta-hydroxylas hydroxylerar dopamin, alltså att en väteatom bytes ut mot en hydroxylgrupp. Detta sker framför allt i små blåsor i binjuremärgen, men också i en kärna i hjärnstammen och i tegmentum i mitthjärnan. Det noradrenalin som bildas i binjuremärgen kan senare bilda adrenalin. Hormonet östrogen kan både stimulera och hämma produktionen av noradrenalin. Binjuremärgen är nära förbunden med det sympatiska nervsystemet.
Noradrenalin är en de mest förekommande katekolaminerna tillsammans med dopamin och adrenalin. Katekolaminer är en benämning på en grupp av kemiska ämnen som... Köp tillgång för att läsa mer

Hormoner och Noradrenalin - Fördjupningsuppgift i Biologi B

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2013-11-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra arbete dock lite kort och därmed inte 6 stjärnor
 • 2015-09-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra och utförlig, lite för kort dock.
 • 2013-06-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra!! tack för arbetet