Huliganism | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 1b
 • A
 • 13
 • 2991
 • PDF

Huliganism | Rapport

En rapport med fokus på huliganism som avser att undersöka hur och varför huliganism uppstår. Rapporten tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Är huliganismen överrepresenterat av någon samhällsgrupp?
- Vilka personer är huliganer och varför är just dessa personer det?

Elevens kommentar

Min tips är att lägga ner mer tid åt modeller och teorier så ni får med de kunskapskraven också.

Innehåll

Huliganism

• Sammanfattning
• Innehållsförteckning
• 1. Inledning
• 1.0. Bakgrund
• 1.1. Syfte och mål
• 1.2. Frågeställning
• 2. Metod och material
• 2.1. Metod
• 2.2. Material
• 3. Avhandling
• 4. Analys
• 5. Slutsats
• 6. Källförteckning

Utdrag

Under 1900-talet har huliganismen förändrats mycket. Det har även gjorts massor av undersökningar och forskning kring detta ämne. Under 2000-talet har det även kommit fram så kallade ”firmor” som är organiserade supporterklubbar som stödjer sitt lag genom att slåss mot andra lags firmor. En person som har forskat mycket om detta ämne är Tore Brännberg. Tore Brännberg säger att man kan dela upp huliganismen i sex olika typer: Asynkronhuliganism (bråk på grund av att olika fotbollskulturer möts), resultatorienterad... Köp tillgång för att läsa mer

Huliganism | Rapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ijilnilnhippppppppppppppppppppppppppppp