Etologi: Humboldtpingvinen | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • A
  • 4
  • 1397
  • PDF

Etologi: Humboldtpingvinen | Undersökning

En undersökning av Humboldtpingvinen med fokus på dess etologi. Eleven diskuterar skillnaderna mellan pingvinens beteende beroende på om den har vuxit upp i fångenskap eller i det vilda, och besöker djurparken i Slottskogen i Göteborg för att observera djuren. Arbetet tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Hur fungerar kommunikationen inom populationen? Visar domesticerade djur olika beteenden än vilda av samma art? Vad kan orsaken vara?
- Lever pingvinen solitärt eller i flock och vilka för- och nackdelar det kan finnas med respektive levnadsätt?

Elevens kommentar

Tillägga fler beteenden om så kan behöves, kräver dock tid för att undersöka pingvinen.

Innehåll

Humboldtpingvinen

- Frågeställningar
- Resultat
- Diskussion
- Källor

Utdrag

I pingvinens kritiska tillstånd är ett liv i fångenskap gynnsamt för arten, dem lever längre än vad de förmodligen skulle göra i det fria. Men vad har det för effekt på beteendet? Vissa beteenden går till på liknade sätt oavsett om den är vild eller domesticerad. Oparade hanar lockar till sig honor med charm, de pumpar upp bröstet och ger ifrån sig gnäggande ljud för att få uppmärksamhet, den akustiska och visuella signalen som... Köp tillgång för att läsa mer

Etologi: Humboldtpingvinen | Undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.