Hundars beteende med andra djur | Labbrapport | Etologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • C
  • 7
  • 1560
  • PDF

Hundars beteende med andra djur | Labbrapport | Etologi

Den här labbrapporten handlar om hundars beteende och hur det förändras när de kommer i kontakt med andra djur, i detta fall katter och människor. Bland annat tittar eleverna på hundens svansföring och drar slutsatser av hur den beter sig socialt.

Frågeställning:
• Vad är anledningen till hundars beteende.
• Vad är hundens beteende i närheten av katter?

Studienets kommentar

Fint innehåll men observera att rapporten har viss språklig förbättringspotential.

Innehåll

Inledning
Syfte
Teori
Hypotes
Utförande
Resultat
Diskussion

Utdrag

Hundars sociala beteende börjar från att vänliga, ha en hierarki, och slutar med aggressiva beteenden. Dessa beteenden kan ändras med åldern. Unga hundar visar oftast vänskaplighet än agnostiska beteenden mot de äldre, och de även mer villiga till lek. Deras agnostiska beteende beror på stress som inträffa. Hundars beteende beror dock på hur man bemöter de också, om man kommer i nära med de på ett vänskapligt sätt visar de också sina vänskapliga beteenden. Evolutionen har fått hundar ha en förmåga av att anpassa sig till människans agerande och försöker ha kontakt med bekanta individer och försöker undvika social isolering.
Unga hundar är allmänhet mer snälla och mer villiga att göra så som man säger som man kopplar till deras mindre erfarenheter än äldre hundar.
Beroende på ens erfarenhet ger hundar ... Köp tillgång för att läsa mer

Hundars beteende med andra djur | Labbrapport | Etologi

[0]
Inga användarrecensioner än.