Huntingtons sjukdom | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • B
  • 2
  • 580
  • PDF

Huntingtons sjukdom | Sammanfattning

En sammanfattning om Huntingtons sjukdom. Eleven redogör för sjukdomens historia och uppkomst samt symptom, förlopp, och behandling.

Innehåll

- Huntingtons sjukdom
- Källor

Utdrag

Den neuropsykiatriska sjukdomen har fått sitt namn efter den amerikanske läkaren George Huntington, som beskrev den på slutet av 1800-talet, men redan på 1500-talet hade sjukdomen fått smeknamnet danssjuka efter de ryckiga och okontrollerade rörelser den kan medföra. Symtomen börjar vanligtvis visa sig mellan 30 och 50 års ålder, men en ovanlig form av Huntingtons sjukdom kan visa sig redan före 20 års ålder. Sjukdomen ger skador på nervsystemet. Symtomen är olika från person till person, men gemensamt är att alla är orsakade av förändringar i hjärnan. Rörelseförmågan påverkas så att personen inte kan röra sig normalt. I början är det bara små, nästan omärkbara, ofrivilliga rörelser i fingrar, tår och tunga men ju mer sjukdomsförloppet går desto värre blir rörelserna. Ryckiga ben och armar och att förmågan att bedöma avstånd och riktning gör att... Köp tillgång för att läsa mer

Huntingtons sjukdom | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.