Hur kolonialismen påverkade Kongo | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • B
  • 9
  • 2246
  • PDF

Hur kolonialismen påverkade Kongo | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete där eleven beskriver hur Kongo blev koloniserat av Belgien och varför det blev koloniserat.

Eleven har svarat på följande frågeställningar:
● Varför koloniserades Kongo av Belgien?
● Vilka nackdelar och fördelar är det med kolonialism?
● Hur ser Kongo ut idag?

Innehåll

Inledning
Syfte
Frågeställning
Metod
Teori
Källkritik
Bakgrund
Analys Resultat
Avslutande diskussion
Källförteckning

Utdrag

2. Inledning
I denna uppsats ska jag skriva om Kongo som koloni och hur landet blev påverkad av kolonialismen. Jag kommer även att ta upp konflikterna som Kongo har drabbats av tack vare koloniseringen och hur det påverkat landet idag. Kongo blev koloniserad av Belgien som var en av de brutalaste händelser i historien och av denna orsak kommer jag undersöka varför det blev som det blev. Därefter kommer jag förklara vad begreppet kolonialism är och hur i detta fall uppstod. Jag kommer också undersöka hur många mord som föregått under kolonialismen av Kongo samt ta reda på européernas motiv att erövra en annat land. Kolonisationen har medverkat till att européer har fått mycket kritik av att kolonisera länder, en av de största kritikerna har framkommit från välkänd man på namnet Edward Said. Han berättar att kolonisera är fel samt förmedlar han sina egna åsikter om att döma andra länder, jag kommer genom hans teori försöka så tydlig som möjligt förklara hur landet har påverkats av kolonialismen. Slutligen kommer jag skriva utifrån mitt perspektiv vad jag tycker om koloniseringen samt vad jag anser det påverkat landet idag.

2. Syfte
Syftet med min uppsats är att förstå hur Kongo blivit koloniserat av Belgien. Jag vill även reda ut tankarna som fanns bakom Belgien kolonialisering. Jag vill också ta reda på information om varför Kongo av alla länder utsattes så hårt av kolonisering. Jag vill även förmedla med min uppsats att människor dog, eftersom européerna ansåg sig mer värda, intelligenta och allmänbildad samt giriga efter förmögenhet. Därför skapade de en uppfattning att kolonisering hjälper inkompetenta människor

3. Metod
Eftersom uppsatsen syfte är utreda och bevisa hur Kongo har påverkats av kolonisering. Har jag valt att använda mig av två olika metoder för att kunna hitta så mycket information som möjligt. Den första är tryckta källor av boken “Kongo en historia”. Den är trovärdig för i boken beskrivs det att den bygger på intervjuer och fakta. Det beskrivs också noggrant hur belgarna koloniserar Kongo och hur 20 miljoner av befolkning dräptes. Andra metoden ansåg jag att information av min bok var inte tillräcklig och därför använde jag mig internetkällor som är lättillgängliga information samt trovärdig, eftersom jag undersöker noggrant. Jag använder mig även av skrivbordsundersökningar med bägge kvantitativ och kvalitativt.

3. Teori
Jag använder mig utav Edwards Saids teori, för att kunna förklara situationerna om .... Köp tillgång för att läsa mer

Hur kolonialismen påverkade Kongo | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.