Hur normer påverkar individer och samhället | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 1b
  • A
  • 5
  • 2826
  • PDF

Hur normer påverkar individer och samhället | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift i sociologi där eleven svarar på hur normer påverkar individer och samhället, vilken effekt och inflytelse media har och om det var rätt att Åke Green blev friad i högsta domstolen när han predikade att homosexualitet är fel.

Utdrag

FRÅGA 1
Normer. Kön. Klass. Nationalitet. Familj. Vänner. Religion. Etnicitet. Yrke. Politik. Kultur. Genus. Identitet. Detta är exempel på faktorer som påverkar oss i vår individuella utveckling, varav vissa faktorer har mer påverkan än andra. De faktorerna jag som individ anser påverkar vår individuella utveckling i störst grad är följande; religion, kön, klass, och normer. Jag tänkte nu fördjupa mig, samt värdera och reflektera varför jag just har valt dessa faktorer.
Redan vid födseln blir vi klassificerade att tillhöra en viss religion. Vissa religioner är större än andra men det innebär ej att den har mer påverkan på människan. Religion kan ge följd till vilka kläder man tar på sig, vilket språk man talar, vilka traditioner man har eller vad man anser vara kvinnligt eller manligt. En del länder är inriktad till en viss religion, medan andra länder kan ha en mångfald av flera tusentals religioner. Att tillhöra en viss religion är ganska abstract eftersom man icke kan se eller ta på det. Varför påverkar religionen vår individuella utveckling då? Svaret är minsann att vissa religioner klassas ha mer värde än andra, och om du som individ tillhör en religion med lågt ”klassvärde” så har du andra förutsättningar i din tillväxt, det kan handla om t.ex utbildning. Under Hitlers ledning (från 1930-talet) var judarna utesluta från de statliga tjänsterna, det började med små reformer som fick judarna att uteslutas mer och mer från samhället. Snart var nya lagar stiftade som omfattade bl.a att judarna ej fick gå utbildning med det ”tyska folket” då judarna var lömska, och giriga enligt Hitler och inte skulle tilldelas samma mänskliga rättighet. Alla människor lika värde vägde inte här. Många anpassar sig efter sig religion i väldigt hög grad, vilket kan ha både positiva och negativa effekter i din vardag. Religionen jag förhåller mig till är islam och jag är en muslim som är bosatt i Sverige. Ibland anser jag att jag icke blir behandlad som jag egentligen borde bli behandlad , ibland anser jag att samhället tar alla muslimer över en och samma kant, ibland anser jag att jag icke har de förutsättningarna jag har rätt till att ha. Detta sker framförallt när islams normer kolliderar med samhällets normer och då kan det uppstå konflikter eller oklarheter. I dagens Sverige präglar alkohol och sex nästan alla ungd... Köp tillgång för att läsa mer

Hur normer påverkar individer och samhället | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.