Hushåll, Arbete och Utbildning | Privatekonomi | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • C
  • 5
  • 1707
  • PDF

Instuderingsfrågor: Hushåll, Arbete och Utbildning | Privatekonomi | Frågor och svar

Frågor och svar inom privatekonomi. Fokus ligger på hushåll (bostad, upplåtelseformer, hushållsbudget), arbete (lön, inkomst, arbetslöshet, LAS, arbetsrätt) och utbildning (livsinkomst med och utan högskoleutbildning). Se alla frågor som besvaras under "Innehåll".

Studienets kommentar

Notera att källor saknas och att det förekommer en rad språkliga förbättringsmöjligheter.

Innehåll

PRIVATEKONOMI
- Vilka olika upplåtelseformer finns för bostäder och vilka är det viktigaste skillnaderna mellan dessa?
-- Äganderätt
-- Hyresrätt
-- Bostadsrätt
- Vad är det för skillnad på brutto- och nettolön?
- Vad är disponibel inkomst?
- Vilka möjligheter har du att få ekonomisk ersättning om du blir arbetslös?
- Vad LAS är för något?
- Vilken upplåtelseform på boende skulle du själv föredra? Varför? Vilka för- och nackdelar finns?
- Idag byggs det fler bostadsrätter än hyresrätter. Är detta en bra eller dålig utveckling? Varför?
- Vilka för- och nackdelar finns det med en stark arbetsrätt?
- Hushållsbudget
- Är det värt att läsa in en högskoleutbildning? Gör en jämförelse av en livsinkomst mellan en person som jobbar direkt efter gymnasiet och någon som går högskoleutbildning på fyra år. Tänk på att räkna med förlorad arbetsinkomst under studietiden och den faktiska kostnaden för att betala tillbaka studielånen.

Utdrag

3. Bostadsrätt
För att kunna och bo i en bostadsrätt måste man betala enläggande pengar från börja som betyder att man köper en andel av huset eller lägenheten av en förening som äger byggnaden. Då man blir medlem till en förening och får att använda lägenheten. Föreningens medlemmar bestämmer över lägenheten som när ska städas eller hur ska ser ut utrymmen som exempelviss tvättstuga eller soprum. I en bostadsrätt ... Köp tillgång för att läsa mer

Hushåll, Arbete och Utbildning | Privatekonomi | Frågor och svar

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-05-13
    Jag tycker att den var bara för att det är det jag jobbar med i skoan nu :d