Hushållspappers absorptionsförmåga | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Naturkunskap 1b
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 726
 • PDF

Hushållspappers absorptionsförmåga | Labbrapport

En labbrapport i Naturkunskap 1b, där eleven undersöker olika typer av hushållspappers absorptionsförmåga och testar om tesen att hushållspapprets pris följer kvaliteten stämmer. I testet ingår hushållspapper från Edet, Eldorado, Lambi och Serla.

Innehåll

- Inledning
- Material och metod
- Resultat
- Diskussion
- Referenser

Utdrag

Inledning
Vi förbrukar ungefär 10,5 hushållsrullar per person och år i Sverige1. I Sverige bor det cirka 9,5 miljoner invånare år 20122, vilket betyder att vi svenskar i genomsnitt använder cirka 99 miljoner pappersrullar årligen. Många anser att kvaliteten avgör priset, stämmer det?

Jag anser att ett högre pris avgör absorptionsförmågan då olika faktorer såsom forskning och utveckling, materialkostnader, arbetskraft och produktionskostnader m.m. förekommer och måste räknas in i priset och det är därför priset är högre hos vissa märken än andra märken som prioriterar andra egenskaper.

Material och metod
1. Hushållspapper från fyra olika märken
2. Mätpipett
3. 1,5 ml vatten per papper

För att undersöka hur absorptionsförmågan på fyra olika märken fungerar lade vi ut fyra stycken lika stora ark på bordet 22 cm vardera. Vi bestämde oss för att droppa 1,5 ml vatten på varje ark. Vi använde oss av en mätpipett för att kunna dosera exakt 1,5 ml och lät vattnet droppa över en bestämd yta. Därefter studerade vi hur stor fläcken blev på pappret, vi kände även på arken för att skapa oss en uppfattning av hur blött pappret kändes... Köp tillgång för att läsa mer

Hushållspappers absorptionsförmåga | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-04
  Skriven av Studerande på Termin 12
  ganska tunn rapport saknar statistik