Hygien på sjukhus | Ignaz Philipp Semmelweis | Florence Nightingale

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Naturkunskap 1b
  • C
  • 3
  • 1029
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Hygien på sjukhus | Ignaz Philipp Semmelweis | Florence Nightingale

En uppsats i Naturkunskap 1b som undersöker hur hygien på sjukhus "uppfanns" och utvecklades. Fokus ligger bland annat på Ignaz Philipp Semmelweis studier på sjukhus under 1800-talet, samt Florence Nightingales insats för det hygieniska förhållandet på sjukhus. Vidare så diskuteras även "Pajdiagrammet" som skapades av Florence Nightingale.

Innehåll

HYGIEN: RUTINER SOM RÄDDAS MILJONER
- Inledning
- På vilket sätt har sjukhus hygien bidragit till samhällets framväxt?
- På vilket sätt har Florence Nightingale påverkat matematiken?
- Källor

Utdrag

Inledning
Sjukhus hygienen upptäcktes för första gången för ungefär 150 år sedan.
Semmelweis jobbade på en klinik där dödligheten var högre än på gatan, det var 12 % chans att dö i förlossningsfeber.
Men i kliniken bredvid var det endast 2 % dödlighet.

Semmelweis bestämde sig för att ta reda på vad det berodde på, han hade några hypoteser och en av dom var att ”En smitta spreds via luften.”. Men eftersom luften som nådde till den första kliniken och till den andra var sannolikt likadan så var hans hypotes fel.
En av hans andra hypoteser var att i den första kliniken fanns läkarkandidater och i den andra kliniken sköttes alla förlossningar av barnmorskor. Det skulle kunna vara så att läkarkandidaterna var oskickliga och skadade kvinnorna. Eftersom man inte kunde se några skador avfärdades denna hypotes också.

Genombrottet för Semmelweis upptäckt var år 1847 då hans kollega Jakob Kolletschka dog av en infektion som han hade fått när han råkade skära sig med en kniv då han var mitt i en obduktion. Efter obduktionen av Kolletschka sjuk och hade samma symptom som kvinnorna som dog av barnsängsfeber.Semmelweis proponera snabbt att det fanns ett sammanhang mellan obduktion och barnsängsfeber. Han gjorde en noga studie av dödlighetstantalen vid båda förlossningsklinikerna. Hans slutsats var att han och läkarkandidaterna bar de infekterande partiklarna på sina händer från obduktionen till de klienter som de undersökte på den första förlossningskliniken... Köp tillgång för att läsa mer

Hygien på sjukhus | Ignaz Philipp Semmelweis | Florence Nightingale

[0]
Inga användarrecensioner än.