Hygien och smittskydd: Veterinär och kattpensionat | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturbruksprogrammet (NB) Årskurs 2
  • Annat
  • A
  • 5
  • 1494
  • PDF

Hygien och smittskydd: Veterinär och kattpensionat | Frågor och svar

Frågor och svar omkring hygien och smittskydd gällande veterinärer och i kattpensionat. Här tas bland annat upp smittskyddslagar, antibiotikaresistens, smitta via djur, skyddskläder och handdesinfektion, samt vad en katt kräver och hur arbetet på ett kattpensionat går till.

Observera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Sammanhängande text, lätt att förstå. Fått med det ni behöver.

Elevens kommentar

Jag själv tycker inte om grupparbeten, skulle gjort det själv om jag fick göra något annorlunda. Vill gärna ha det gjort på mitt sätt.

Innehåll

- Hygien och smittskydd
- Antibiotika resistens
- Zoonoslagen
- Luftburen smitta
- Blodburen smitta
- Kontaktsmitta
- Droppsmitta
- Smitta via djur
- Tarmsmitta - magsjuka
- Livsmedelsburen smitta
- Dina skyldigheter
- Handtvätt och desinfektion
- Skyddskläder
- Vad finns det för behov på ett kattpensionat?
- Vad kräver en katt?
- Vad kräver din personal?
- Vad säger lagen?
- Vad säger arbetsmiljöverket?
- Minska risken för zoonoser.
- Informera om de rutiner som finns.

Utdrag

Zoonoslagen innebär att sjukdom samt andra smittämnen kan sprida sig från ett djur till en människa på ett naturligt sätt. Lagen gäller endast om de zoonoser som det finns tillräcklig kunskap om hur man bekämpar det samt att man har effektiva kontroller på smittan.
Epizootilagen innebär att sjukdomarna kan utgöra ett allvarligt hot mot djur och människors hälsa som även kan medföra stora ekonomiska förluster för samhället. De sjukdomarna som ingår i epizoonlagen finns det en speciell lagstiftning som innebär att... Köp tillgång för att läsa mer

Hygien och smittskydd: Veterinär och kattpensionat | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.