I Am Dublin | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Etnicitet och kulturmöten
  • Godkänt
  • 2
  • 671
  • PDF

I Am Dublin | Frågor och svar

Frågor och svar om dokumentärfilmen "I Am Dublin" från 2015 av David Aronowitsch , Ahmed Abdullahi, Sharmarke Binyusuf och Anna Persson.

Eleven svarar på följande frågor:

1. Vilka faser var med i dokumentären?
1.2 Beskriv minst en situation eller tillstånd per fas.
1.3 Hur påverkar dessa faser huvudkaraktären i dokumentären mentalt?
2. Vilka idealtyper dyker upp i dokumentären?
2.2 Anser du att dessa idealtyper/idealtypiska situationer är etiskt korrekta?
2.3 På vilka sätt påverkar dessa idealtyper människans -ornas handlingar?
3. Identifiera strukturerna och aktörerna i dokumentären ”I am Dublin”.
3.3 Berätta på vilket sätt strukturarena och aktörerna påverkar/påverkas varandra i dokumentären.

Studienets kommentar

Notera att det finns många språkliga förbättringsmöjligheter.

Utdrag

1. Vilka faser var med i dokumentären?
I filmen fanns det 2 olika faser Distansfasen och Konfrontations- och reaktionsfasen

1.2 Beskriv minst en situation eller tillstånd per fas.

Distansfasen: är när han kom till Sverige men kände sig inte lättad. På något viss kände han sig lättad eftersom han var i ett tryggt land utan oroligheter. Fast han kände sig mer orolig än lättad eftersom hans familj va i knippa plus att han kunde bli tillbaka skickad när som helst, precis som det blev i slutet. Han blev tillbaka skickad för att söka asyl i Italien.
Konfrontations- och reaktionsfasen: va när hans verklighet slog till, han va rastlös, ovisshet och känslan av att inte längre ha kontroll på allt som berör honom (hans liv), dem som... Köp tillgång för att läsa mer

I Am Dublin | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.