ID-kontroller | Etisk diskussion

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Religionskunskap 2
  • A
  • 3
  • 1589
  • PDF

Diskuterande Text: ID-kontroller | Etisk diskussion

Det här är en etisk diskussion, där eleven resonerar kring den nyinförda lagen om ID-kontroller utifrån de olika etiska perspektiven pliktetik, konsekvensetik och avsiktsetik, samt argumenterar för och emot dessa.

Utdrag

Dock uppstår en pliktkollision då det också finns stöd emot lagen. I artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna står det skrivet att ” Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse”. Det betyder att en id-handling blir ett kriterier för att kunna söka asyl. Det innebär att denna lag bryter mot FN:s mänskliga rättigheter. Enligt migrationsverket saknar ca 60 % av de asylsökande någon sorts id-handling. Kan man kräva att människorna på flykt har någon sorts id-handling med sig? Om den gyllene regeln tillämpas i denna pliktkollision skulle den tala emot lagen då den säger att ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem” (Matteus-evangeliet 7:12). De flesta människor skulle nog vilja bli välkomnade i ett nytt land om de är på flykt från ett land i krig. Dock kan den gyllene regeln också ses ur ett inre säkerhetsperspektiv. De som redan bor i Sverige vill... Köp tillgång för att läsa mer

ID-kontroller | Etisk diskussion

[0]
Inga användarrecensioner än.