Ideal och självkänsla i sociala medier | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Psykologi 2b
  • C
  • 2
  • 1040
  • PDF

PM (Promemoria): Ideal och självkänsla i sociala medier | PM

Ett PM som handlar om ideal och självkänsla i sociala medier. Här diskuteras olika teorier kring användandet av sociala medier och hur ideal förs fram i de här medierna, samt hur självkänslan hos användarna påverkas.

Observera att källhänvisningar saknas.

Utdrag

Syftet med denna PM är att redovisa och analysera kring hur olika livsstilar speglas i medierna, hur trender skapas genom medierna och hur det påverkar våra behov och känslor. Min frågeställning lyder: Hur påverkas ungas självkänsla av sociala medier som Facebook och Instagram? Och hur påverkas unga av sociala medier?

Det moderna samhället och digitaliseringen bidrar till att det virtuella rummet blir en viktig del för många individer och deras vardag. Unga människor tillbringar en allt större del av sin tid framför datorn, vardagslivet blir allt mer genomsyrat av medier. Media i olika former har länge varit en del av människors
vardagsliv. I dagens läge är tekniken välutvecklad och vida utbredd, den är därmed en stor del av samhället. Facebook är ett populärt socialt nätverk som många använder sig av i dagens läge.


”Jaget” formas och utvecklas i interaktionen med andra människor samt genom olika erfarenheter. Jaget är en känsla, en känsla som berättar hur det känns att vara jag. Bilden vi har av oss själva formas utifrån hur vi tror att andra ser på oss, detta kallas för spegeljaget. Vår självbild kommer antingen att förstärkas eller försvagas utifrån hur vi... Köp tillgång för att läsa mer

Ideal och självkänsla i sociala medier | PM

[0]
Inga användarrecensioner än.