Idealism | Sammanfattning i Filosofi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Filosofi 1
  • B
  • 1
  • 419
  • PDF

Idealism | Sammanfattning i Filosofi 1

En sammanfattning i Filosofi 1 som handlar om idealismen, en av filosofins huvudinriktningar. Här jämför eleven Platons filosofi med Berkeleys tankar. Dessutom diskuteras likheter och skillnader mellan objektiv idealism och subjektiv idealism kort.

Utdrag

Idealism är en av filosofins huvudinriktningar som behandlar kopplingen mellan verkligheten och tänkande. Idealismen grundar sig inte i någon vetenskaplig riktning. Det enda som existerar är vårt medvetande allting annat runt omkring är en produkt av vårt medvetande. T.ex. existerar inte naturen utan det är enbart en produkt av vårt medvetande.

Idealismen delas in i två grenar, subjektiv och objektiv idealism. De två stora tänkarna bakom dessa grenar är George Berkeley (1685-1753) som var en biskop från Irland och som menade att allting enbart är en... Köp tillgång för att läsa mer

Idealism | Sammanfattning i Filosofi 1

[0]
Inga användarrecensioner än.