Identifiera lösning | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Kemi 1
  • Inget betyg givet
  • 5
  • 1187
  • PDF

Identifiera lösning | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att identifiera fem olika lösningar och urskilja dem från varandra. Flaskorna som används under laborationen innehåller: sockerlösning, kopparsulfatlösning, butanol, kopparkloridlösning och natriumsulfatlösning. Lösningarna är kända, men innehållet i respektive flaska är okänt.

Notera att källhänvisning saknas.

Innehåll

Laboration - Vilken är vilken?

- Inledning
- Risker
- Materiel
- Metod
- Resultat
- Diskussion

Utdrag

Materiel:

• Bägare
• Pipetter
• Urglas
• Bricka
• Zink
• Tändstickor
• Fem flaskor med olika innehåll:
• Sockerlösning, C6H12O6 (l)
• Kopparsulfatlösning, CuSO4(aq)
• Butanol, C4H9OH (l)
• Kopparkloridlösning, CuCl2(aq)
• Natriumsulfatlösning, Na2 SO4(aq)
• Kemikalier vid bestämning av flaskornas innehåll:
• Silvernitratlösning, AgN03(aq)
• Bariumkloridlösning, BaCl2(aq)

Metod:

I de fem vätskorna tillsattes en lösning av silvernitrat, AgNO3, för att identifiera vilken av vätskorna som innehöll kopparklorid, CuCl2. En blandning av de två lösningarna silvernitrat, AgNO3(aq) och kopparklorid, CuCl2(aq) resulterar i en fällning av silverklorid, AgCl. Den lösning som reagerade med silvernitratlösningen plockades bort. Därefter tillsattes lösning av bariumklorid, BaCl2 i de fyra kvarvarande lösningarna. Blandning av BaCl2 och CuS04 respektive BaCl2 och Na2S04 bildar båda fällning av bariumsulfat, BaS04. De två lösningarna som bildade fällning uteslöts. För att skilja på dessa två lösningar, mellan vilken som var kopparsulfatlösning, CuS04(aq) eller natriumsulfatlösning, Na2SO4(aq) lades en bit zink ner i var och en av lösningarna. Zink i natriumsulfatlösning ger inte upphov till någon reaktion. Däremot sker en redoxreaktion mellan kopparjonerna i kopparsulfatlösningen och zinken. På så sätt kunde natriumsulfatlösningen och kopparsulfatlösningen skiljas åt. Kvar fanns då två okända vätskor, sockerlösning och butanol. Dessa skildes åt genom ett försök att förbränna de två vätskorna. Då butanol är en alkohol är det möjligt att förbränna, vilket sockerlösning däremot inte är eftersom att det innehåller vatten. Den vätska som inte brann skulle då vara sockerlösning... Köp tillgång för att läsa mer

Identifiera lösning | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.