Identifiera okända salter | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Naturkunskap 2
 • C
 • 2
 • 832
 • PDF

Identifiera okända salter | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är identifiera ett antal okända salter, genom att undersöka vilka färger salterna brinner med och sedan testa lågfärgen på det olösta saltet.

Innehåll

Identifiera okända salter

- Syfte
- Teori/Bakgrund
- Metod/utförande
- Resultat
- Diskussion/slutsats
- Felkällor

Utdrag

Metod/utförande:

Det vi börja med var att undersöka vilka färger ett antal salter brinner med. De salter vi hade var natriumklorid, strontiumnitrat, kaliumnitrat, kopparklorid och bariumklorid. Det första vi gjorde var att lägga några korn av respektive salt på en testplatta. För att testa saltets respektive lågfärg använde vi en platintråd för att fånga upp saltkorn på änden och sedan föra in denna i en öppen låga. Lågfärgerna samt metalljonernas kemiska tecken ska skrivas in i en tabell. Innan varje nytt salt testas rengörs platinatråden med avjonat vatten, varpå tråden bränns i en låga tills denna inte längre färgas av salt.

Nu när vi vet hur den positiva jonen påverkar färgen på lågan måste vi ta reda på hur den negativa jonen påverkar reagensämnena. Det vi gjorde var att tillsätta några korn separat av ämnena natriumklorid, natriumjodid och natriumkarbonat, i avjonat vatten på en testplatta. Dessa ämnen ska testas med reagensämnenena silvernitrat, bariumnitrat och saltpetersyra. Till natriumkloriden tillsätta vi en droppe av silvernitrat, till natriumjodid tillsatte vi en droppe silvernitrat och till natriumkarbonat tillsatte vi en droppe av saltpetersyra och observera sedan vilken färg fällningen har... Köp tillgång för att läsa mer

Identifiera okända salter | Labbrapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väl skriven men teori/bakgrunden är lite kortfattad
 • 2015-11-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Hjälpte mig med resultat, dock inga felkällor
 • 2016-02-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra rapport, men saknar felkällor