Identifiering av lösningar | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
  • Kemi 1
  • Godkänt
  • 4
  • 604
  • PDF

Identifiering av lösningar | Labbrapport

En labbrapport där syftet med laborationen var att identifiera fem okända lösningar (A, B, C, D och E). Möjligheterna att identifiera okända lösningar undersöktes genom att observera reaktionerna mellan dem och syrabasindikatorn BTB, bariumklorid (BaCl​2​) och silvernitrat (AgNO​3​).

Innehåll

Inledning
Materiel och kemikalier
Utförande
Primärdata
Analys
Diskussion
Slutsats
Referenser

Utdrag

Materiel och kemikalier

Materiel

- 15 provrör
- provrörsställ
- droppipett

​Kemikalier
Fem okända kemikalier:
- Natriumhydroxid (NaOH)
- Natriumklorid (NaCl)
- Svavelsyra (H​2​SO​4​)
- Salpetersyra (HNO​3​)
- Kopparssulfat (CuSO​4​)

Tre kända kemikalier:
- Silvernitrat (AgNO​3​)
- Bariumklorid (BaCl​2​)
- Bromtymolblått (BTB)

Utförande
Provrören märktes med tre st A, tre st B, tre st C, trestDochtrestE. LösningA, B, C, D och Efördelades meddroppipett i de15provrören. BTBtillsattes i deförstafem provrören märkta A, B, C, D och E, som sedan skakades ordentligt. Reaktioner och övriga observationer noterades. Silvernitrat tillsattes i nästa fem provrör... Köp tillgång för att läsa mer

Identifiering av lösningar | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.