Identifiering av karotenoider med papperskromatografi | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Kemi 2
 • A
 • 5
 • 1181
 • PDF

Identifiering av karotenoider med papperskromatografi | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att identifiera karotenoider (klorofyll a och b samt xantofyller) i pelargonblad med hjälp av papperskromatografi och spektrofotometri.

Lärarens kommentar

Snyggt gjord. Bra innehåll och välformerat och bra språk.

Innehåll

Identifiering av karotenoider i pelargonblad

- Syfte
- Teori
- Hypotes
- Metod
-- Materiel
-- Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Källförteckning
- Bilder

Utdrag

Sammanfattning:

Med hjälp av papperskromatografi och spektrofotometri skall karotenoider identifieras i ett pelargonblad. Ämnen som klorofyll och xantofyller är polära eller opolära. Detta beror på deras molekylära uppsättning och mer specifikt deras hydrofila grupper. Eftersom elueringsvätskan är opolär kommer opolära ämnen att ta sig högst upp på pappret och tvärt om. Enligt laborationen kom beta-karoten högst upp vilket betyder att den är minst polär och klorofyll-B är polär.

Metod

Materiel

• Kromatografipapper
• Linjaler
• Elueringsvätska med 9 delar petroleumeter
• Parafilm eller aluminiumfolie
• Pelargonblad
• Aceton
• Kapillärer, 20 µl
• Häftapparat
• Provrör med skruvkork
• Metanol

Utförande

Ett kromatografipapper klipps till. Papperet skall passa i en 1-litersflaska utan att nudda kanterna. Ett blyertssträck ritas ungefär 2 centimeter från den ena långsidan. 30 cm3 elueringsvätska fylls på i 1-litersbägaren och täcks över med aluminiumfolie.

Ett pelargonblad klipps sönder i en mortel och mortlas tillsammans med ca 3 cm3 aceton tills vätskan blir klargrön. Vätskan sugs därefter upp med en glaskapillär och tillsätts längs blyertssträcket på kromatografipapperet. Linjen ska synas klargrön men inte för bred. Kromatografipapperets kortsidor häftas ihop med häftklammer för att skapa en cylinder. Papperscylindern placeras i bägaren och den gröna linjen får inte vara under ytan på elueringsvätskan. Låt bägaren stå till vätskan har stigit 10 cm.

Kromatografipapperet tas upp och vätskefronten markeras. Låt papperet torka. 2 gröna och 2-4 gula linjer bör synas på pappret.

De gröna linjerna som motsvarar klorofyll a och b klipps ut. De knycklas ihop och läggs i var sitt provrör med skruvlock. 2ml metanol tillsätts i provrören och omskakas ordentligt. Detta extraherar klorofyllet. Proverna testas i spektrofotometern mellan absorbansen 360 nm och 700 nm... Köp tillgång för att läsa mer

Identifiering av karotenoider med papperskromatografi | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jättebra fick inspiration