Identifiering av mikroorganismer i ett klassrum | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Biologi A
  • A
  • 3
  • 738
  • PDF

Identifiering av mikroorganismer i ett klassrum | Labbrapport

En enklare labbrapport i Naturkunskap A, vars syfte är att identifiera mikroorganismer i ett klassrum. Eleven föreslår även vidare användningsområde för metoden - exempelvis för att undersöka hur förbättringar i hygienrutiner, värme- och ventilationssystem och lokalernas användning kan påverka koncentrationerna av mikroorganismer i inomhusmiljön.

Notera att diskussion och källförteckning saknas.

Lärarens kommentar

Såhär ska en labbrapport på A-nivå se ut.

Innehåll

IDENTIFIERING AV OLIKA MIKROORGANISMER I ETT KLASSRUM
- Introduktion
- Material och Metoder
- Resultat

Utdrag

Vi har påvisat förekomsten av flera olika mikroorganismer i inomhusluften i ett klassrum. Trots att klassrummet städas regelbundet och att skolan har ett fungerande ventilationssystem kunde många kolonier med varierande färg, form och storlek identifieras med hjälp av petriskålar fyllda med näringsmedium som blivit exponerade för inomhusluft under en längre tid hade fler kolonier jämfört med pertriskålar exponerade för inomhusluften under en kort tid eller oexponerat kontrollskålar. Vi föreslår att den metod vi använt kan användas för att undersöka hur förbättringar i hygienrutiner värme och ventilationssystemet och lokalernas användning kan påverka koncentrationerna av mikroorganismer i inomhusmiljön.
Introduktion:
Mikroorganismer som bakterier, svampar, arkéer och protister är mycket vanliga och förekommer i många slags, olika miljö. Vissa mikroorganismer kan utsöndra giftiga ämnen eller i sig själva orsaka skada i människor. För att ha en sund inomhus miljö är det viktig att hålla god hygien och att byggnader har värme och ventilationssystem som är... Köp tillgång för att läsa mer

Identifiering av mikroorganismer i ett klassrum | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.