Identitet och befolkningsutveckling | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Barn- och fritidsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Annat
 • D
 • 2
 • 837
 • PDF

Instuderingsfrågor: Identitet och befolkningsutveckling | Frågor och svar

Frågor kring identitet och befolkningsutveckling, där eleven gett korta och enklare svar. Fokus ligger bland annat på faktorer som påverkar skapandet av vår identitet, orsaker till befolkningsökning/befolkningsminskning i Sverige samt problem kopplade till den globala befolkningsökningen. Se alla frågor som besvaras under "Innehåll".

Notera att källor saknas.

Innehåll

A: Vilken faktor anser du har störst påverkan när vi skapar vår identitet, kön, klass eller etnicitet?
Varför? Är det samma för alla?

B: I demokratiska samhällen där mänskliga rättigheter genomsyrar samhällsbilden är individen fri
att själv välja sin identitet. Hur tror du identitetsskapandet hämmas av att leva i en diktatur som
lider brist på de mänskliga rättigheterna?

C: Studera Sveriges befolkningsutveckling i diagrammet i studieguiden. Förklara hur mortalitet,
nativitet och befolkningstillväxten utvecklas under perioden 1830-1930. Vad har påverkat mortalitet
och nativitet under perioden. Använd de demografiska termer du tycker är lämpliga. Vilket skede
tycker du Sverige verkar befinna sig i under denna period?

D: Beskriv problem kopplade till den globala befolkningsökningen. Hur skiljer sig denna ökning
mellan ett generellt I-land och ett generellt U-land? Ge förslag på lösningar till problemen och
koppla dessa till begreppen makt, hållbar utveckling och jämställdhet.

Utdrag

"Sveriges befolkning fortsätter att öka väldigt kraftigt eftersom Sverige tar in väldigt många immigranter per år och levnadsförhållandena i Sverige är väldigt bra, en människa lever nu tills den är ca 80 år p.g.a. att vi har bra sjukvård, bra mat osv. Under år 1830-1930 så emigrerade ca 1,3 miljoner svenskar till främst USA. Varför dem emigrerade var för att det var missväxtår och nödår, under den här perioden hade Sverige bara 5 miljoner invånare och det minskade nu till 20-25 procent. Vad som har påverkat mortalitet och nativitet under den här perioden är att ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Identitet och befolkningsutveckling | Frågor och svar

[20]
Användarnas bedömningar
 • 2014-06-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  mycket nöjd med. Alla frågor är väl svarat speciellt fråga D som hjälpte mig mycket. det som är mindre bra är bara källor som saknas annars helt nöjd
 • 2014-09-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Det var relativt bra skrivet dock så hittade jag inte mycket fakta om det jag sökte efter. Kunde ha varit mer utförligt skrivet och mer källkritik.
 • 2022-05-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  It’s too poor
 • 2017-05-08
  inte jätte bra men fick reda på en sak jag behövde veta tack för det