Identitet och religion | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • A
  • 2
  • 881
  • PDF

Identitet och religion | Analys

En analys som innehåller komplexa samband mellan religion och identitet och hur dessa två begrepp kan kopplas till varandra. Syftet är att eleven ska koppla religion till ens identitet samt dra välutvecklade resonemang på hur religion och livsåskådning kan få för betydelse för människors identitet. (Finns en del erfarenheter och personliga samt generella exempel).

Lärarens kommentar

Ett välutvecklat resonemang med flera exempel på hur religion och livsåskådning kan få betydelse för människors identitet. Det finns flera samband beskrivna och den egna erfarenheten är ett gott bidrag till innehållet.

Elevens kommentar

Tänk på att reflektera över kulturen, samt hur viktigt det är att kunna skilja mellan kultur&tradition och religion.

Utdrag

Religion är ett ord som väger mycket , både för människor som tror på någon gud och kanske även för icke troende personer som anser religion vara ett problematiskt begrepp som har varit med och orsakat en massa ondska i världen. Men i båda fall tycker jag att religion är något centralt runt om i världen. Dock kan religion tolkas och definieras på väldigt många olika sätt beroende på vem det är som ifrågasätts i en sådan situation.

Ibland på träffar man en massa frågor som kan kännas svåra att få svar på, såsom “varför finns jag?”, “Vad är meningen med livet?”, “Finns det ett paradis?”.. osv och under sådana tider kan det vara bra att ha en religion att vända sig till då de flesta religionerna kan svara på sådana frågor och samtidigt ge en känsla av trygghet, tröst, hopp, styrka och även kärlek och gemenskap till individen ifall man befinner sig i en emotionell kristid.

Beteendeexperten Susan Gantt nämner i avsnittet “Varför religion?” att “Community influences our brain, so we want to belong simply because we are human beings..” och... Köp tillgång för att läsa mer

Identitet och religion | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.