Identitet och religion | Etik och vetenskap | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Religionskunskap 1
 • A
 • 9
 • 3590
 • PDF

Identitet och religion | Etik och vetenskap | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor med fokus på förhållandet mellan identitet och religion, religion och vetenskap, samt olika etiska perspektiv. Frågorna tar utgångspunkt i läroboken "Livsvägar".

Lärarens kommentar

Utmärkt. Väl genomtänkta svar med komplexa och nyanserade resonemang

Innehåll

Identitet och religion

a) Livsåskådningar utan Gud som ateism och agnosticism ger också svar på de så kallat stora frågorna. Ge exempel på hur dess anhängare kan forma sin identitet utifrån sin övertygelse.
b) Religionsfrihet är en lagstadgad rättighet, men hur förhåller det sig när religionen kommer i konflikt med grundläggande värden i samhället som jämställdhet mellan män och kvinnor, homosexuellas rättigheter och alla människors lika värde?
c) Begreppet multireligiös tas fram som en möjlig utveckling inom religionen, att människor inte bara tillhör en religion utan flera samtidigt. Diskutera detta framtidsscenario utifrån de nya religioner som beskrivs i läroboken.
- Källor (efter respektive fråga)

Religion och vetenskap

a) Religion och vetenskap har delvis olika utgångspunkt i hur de kommer fram till hur världen är. Beskriv hur deras metoder skiljer sig åt. Gör en analys av på vilka sätt människor resonerar för att överbrygga skillnaderna.
b) Evolutionismen har länge varit i fokus då religion ställs mot vetenskap. Beskriv grundprinciperna i Darwins utvecklingslära. Resonera kring hur kreationisterna argumenterar för sin teori, intelligent design (ID). Vilka brister finns i de bibeltrognas resonemang enligt vetenskapens metod?

Etik

a) Vilka egenskaper har den goda människan? För ett resonemang utifrån exempelvis egenskapsetik hur ett gott liv och ett gott samhälle ser ut enlig dig?
b) Beskriv hur du kan avgöra om handlingen är god eller ond utifrån regel-, mål-, och viljeetik. Vilka problem finns med de olika metoderna? Argumentera med hjälp av etikens tre vägar i följande moraliska dilemma: " Om du fick chansen skulle det vara rätt att döda en diktator för att skona oskyldiga människors liv"

Utdrag

Kreationism är uppfattningen om att jorden och allt levande i den uppkommit med, eller delvis med hjälp av gudomliga krafter eller andra övernaturliga ingripanden. De anser att jorden och livet på jorden är allt för komplext och har tagit för stora steg för att för att ha kunnat uppstå slumpmässigt och att en högre kraft måste ha ett finger med i spelet. De som tror på ID, Intelligent design presenterar ID som ett alternativ till evolutionslära och anser att det ska ingå i läroplanen. Ett exempel de använder sig utav för att propagera för sin övertygelse är... Köp tillgång för att läsa mer

Identitet och religion | Etik och vetenskap | Instuderingsfrågor

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-08-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Utförligt arbete med besvarandet av frågorna
 • 2016-05-23
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  very very very very god utmärkt
 • 2017-01-24
  Skriven av Studerande på Termin 11
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2016-09-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra!! Tydligt och relevant