Identitet och religion: Hur formas identiteten utifrån trosvärderingar? | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Religionskunskap 1
 • B
 • 7
 • 2114
 • PDF

Identitet och religion: Hur formas identiteten utifrån trosvärderingar? | Fördjupningsarbete

Ett utförligt fördjupningsarbete som handlar om hur människans identitet formas utifrån religiösa trosuppfattningar. Här diskuteras vad identiteten består och hur värderingar och religion förhåller sig till identitetens utveckling. Olika religioners syn på kön och sexualitet tas också upp och diskuteras utifrån identitet, könsroller och sexuell läggning.

Arbetet utgår från följande frågeställning:
Hur formas den personliga identiteten utifrån religiösa värderingar? Hur uppfattas olika identiteter av omgivningen och vad anses vara acceptabelt?

Innehåll

Den unika människan

- Inledning
- Frågeställningen
- Bakgrund
- Analys
- Diskussion
- Källor

Utdrag

Identiteten är det som visar vem man är. På ytan är den ett namn, ett födelsedatum och ett utseende. På ett djupare plan handlar identitet om att både veta vem man är eller inte är och vad man vill vara. En individs identitet grundas på självbilden, det vill säga den uppfattning man har av sig själv som en unik individ med en viss karaktär och vissa egenskaper. De livsvillkor en människa har och de kulturer som omger densamma under uppväxten spelar en stor roll i utvecklingen av den individuella identiteten. Identiteten i sig formas, framförallt, genom vardagliga erfarenheter och... Köp tillgång för att läsa mer

Identitet och religion: Hur formas identiteten utifrån trosvärderingar? | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2017-03-04
  Skriven av Studerande på Termin 8
  Bra jobbat!!!! En uppsats som gott och väl lämpar för vilket universitet som helst!
 • 2017-03-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra skrivet! Detta hjälpte min min lillebror enormt med sin uppgift!