Identitet och religion | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Religionskunskap 1
 • A
 • 3
 • 942
 • PDF

Identitet och religion | Frågor och svar

Frågor och svar om identitet och religion med fokus på hur religiösa människor kan forma sin identitet utifrån sin övertygelse. Frågorna tar också upp religionsfrihet och multireligiositet och resonerar kring olika begrepp inom religion och filosofi.

Innehåll

Identitet och religion.

A) Livsåskådningar utan Gud som ateism och agnosticism ger också svar på de så kallat stora frågorna. Ge exempel på hur dess anhängare kan forma sin identitet utifrån sin övertygelse.

B) Religionsfrihet är en lagstadgad rättighet, men hur förhåller det sig när religionen kommer i konflikt med grundläggande värden i samhället som jämställdhet mellan män och kvinnor, homosexuellas rättigheter och alla människors lika värde?

C) Begreppet multireligiös tas fram som en möjlig utveckling inom religionen, att människor inte bara tillhör en religion utan flera samtidigt. Diskutera detta framtidsscenario utifrån de nya religioner som beskrivs i läroboken. (sök i registret efter begreppet "multireligiös" om du har en pappersbok eller gå in under Tema och Nya religioner och läs om du har en interaktiv bok)

Utdrag

Många gudstroende människor pratar ofta om att man ihop med en sin tro på Gud skaffar sig en identitet, och utan en Gud är det svårt att urskilja rätt och fel. Men faktum är att alla människor har förmågan att tänka och skaffa sig en egen åskådning och identitet utifrån etik och moral, vare sig med eller utan en religion. Det är nått alla människor delar.
När det gäller de så kallade ”stora frågorna” tror jag inte att det är speciellt svårt att skaffa sig en egen uppfattning, identitet och livsåskådning.
Att förhålla sig till livets stora frågor behöver inte ha något att föra med Gud. Man kan till exempel... Köp tillgång för att läsa mer

Identitet och religion | Frågor och svar

[16]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-08
  Allt bra! Bra och förstående innehåll. Bra hjälp om man har svårt att förstå frågorna i religion om detta ämne.
 • 2016-04-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra skrivet, skönt för att lättare få förståelse vad som efterfrågas om man har svårt att greppa frågorna!
 • 2017-01-24
  Skriven av Studerande på Termin 11
  oooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
 • 2016-09-23
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  as as dads asd as as ads asd ads ads