Identitet och religion | Religion och vetenskap | Etik | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Religionskunskap 1
 • B
 • 5
 • 2483
 • PDF

Identitet och religion | Religion och vetenskap | Etik | Frågor och svar

Frågor och svar som handlar om identitet och hur det är kopplat till religion, religionens förhållande till vetenskapen samt om etik och olika etiska frågeställningar. Se frågorna nedan.

Observera att det finns viss språklig förbättringspotential.

Lärarens kommentar

Kommentar från lärare:
”Den goda människan” är ett subjektivt begrepp. Vår uppfattning angående detta styrs också av det samhälle vi lever i; detta samhälles normer påverkar vår uppfattning.

Måletiker ser till konsekvenserna av ett handlande antingen för egen vinning (etisk egoism) för den egna gruppens (gruppetik) eller för att så många som möjligt skall få ut bästa effekt av ett handlande (utilitarism/etisk universalism). Regeletiker vänder på steken och fokuserar på regler som finns att följa vilket styr handlandet. Regeletikern följer med andra ord i förväg uppställda regler. Om en handling är rätt eller fel beror då på vad samlingen regler beskriver är rätt/fel. Viljeetikern ser bara till handlingens syfte. Är detta gott är handlingen god. Beroende på vilken övertygelse man har så blir ju svaret angående diktatorns död olika. Men frågan är komplicerad: vilka konsekvenserna blir är t.ex svårt att överblicka.

Slutkommentar på hela uppdraget:
Utförligt, korrekt samt med genomtänkta och i många fall komplexa resonemang. Bra jobbat.

Innehåll

Identitet och religion

a) Livsåskådningar utan Gud som ateism och agnosticism ger också svar på de så kallat stora frågorna. Ge exempel på hur dess anhängare kan forma sin identitet utifrån sin övertygelse.

b) Religionsfrihet är en lagstadgad rättighet, men hur förhåller det sig när religionen kommer i konflikt med grundläggande värden i samhället som jämställdhet mellan män och kvinnor, homosexuellas rättigheter och alla människors lika värde?

c) Begreppet multireligiös tas fram som en möjlig utveckling inom religionen, att människor inte bara tillhör en religion utan flera samtidigt. Diskutera detta framtidsscenario utifrån de nya religioner som beskrivs i läroboken. (sök i registret efter begreppet "multireligiös" om du har en pappersbok eller gå in under Tema och Nya religioner och läs om du har en interaktiv bok)

OBS! Du måste alltid ange vilka källor du använt.

Religion och vetenskap

a) Religion och vetenskap har delvis olika utgångspunkt i hur de kommer fram till hur världen är. Beskriv hur deras metoder skiljer sig åt. Gör en analys av på vilka sätt människor resonerar för att överbrygga skillnaderna.

b) Evolutionismen har länge varit i fokus då religion ställs mot vetenskap. Beskriv grundprinciperna i Darwins utvecklingslära. Resonera kring hur kreationisterna argumenterar för sin teori, intelligent design (ID). Vilka brister finns i de bibeltrognas resonemang enligt vetenskapens metod?

OBS! Du måste alltid ange vilka källor du använt.

Etik

a) Vilka egenskaper har den goda människan? För ett resonemang utifrån exempelvis egenskapsetik hur ett gott liv och ett gott samhälle ser ut enlig dig?

b) Beskriv hur du kan avgöra om handlingen är god eller ond utifrån regel-, mål-, och viljeetik. Vilka problem finns med de olika metoderna? Argumentera med hjälp av etikens tre vägar i följande moraliska dilemma: " Om du fick chansen skulle det vara rätt att döda en diktator för att skona oskyldiga människors liv"

Utdrag

i ett mångkulturellt samhälle är lagen om religionsfrihet viktigt, den tillåter alla religiös att utöva sin religion och de ickereligösa inte behöver utföra den. Fast kunga familjen har inte religionsfrihet i exempel Sverige. Är en lag genom männsliga rättigheter, alla ska ha samma rättighet och behandlas lika ovasett vad man tror på. Vi ska behandla alla med en annan etnisk bakgrund exempel sexuella läggning och könstillhörighet inget med religion att göra. Inget av detta ska vädera människan värde och behandlas. Lagen om religions frihet och diskrimineringslagen jobbar mot samma mål, ska verka för... Köp tillgång för att läsa mer

Identitet och religion | Religion och vetenskap | Etik | Frågor och svar

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  asd laskd löaskdölasdk asöl dkasld asd sad
 • 2015-11-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra skrivet, hjälpte mig mkt!
 • 2016-02-28
  Skriven av Elev på Årskurs 7
  Allt finns med, bra jobbat!!
 • 2016-01-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jätte bra fortsätt så!