Identitet, religion och vetenskap | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Religionskunskap 1
 • A
 • 2
 • 1748
 • PDF

Identitet, religion och vetenskap | Diskuterande text

En diskuterande text fokus på identitet och religion. Eleven diskuterar hur identiteten kan påverkas utav ens religion och hur religionen i sin tur kan påverka ens identitet, samt hur religion och vetenskap förhåller sig till varandra.

Lärarens kommentar

Bra att du lyfter fram två olika sidor. Du är tydlig med hur religionen kan forma identiteten och nyanserar med olika aspekter och olika inriktningar. Bra genomgång där du naturligt väver in egen reflektion och analys av de olika synsätten.

Innehåll

- Identitet, religion och vetenskap
- Källor

Utdrag

Då dessa berättelser av dessa oftast belyser deras goda sida och ger en platt beskrivning utav dem ger det skenbilden av att de är perfekta. Detta tror jag kan sätta press på individen på hur man ska vara och bete sig, och om andra tankar dyker upp i ens huvud och om man skulle misslyckas med sitt beteende kan detta lätt bli något destruktivt. Något annat som kan... Köp tillgång för att läsa mer

Identitet, religion och vetenskap | Diskuterande text

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Hjälpte mig ganska mycket, kan förbättras.
 • 2017-02-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  s f sd fsd f sdf sf s f af s df as s df sa f s f sd as
 • 2016-09-21
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  ad asdasdasdasd as dasd asd sada
 • 2016-06-22
  Hjälper mig att studera