Identitetsskapande och religion | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Religionskunskap 1
 • C
 • 4
 • 1340
 • PDF

Identitetsskapande och religion | Frågor och svar

Utifrån tre frågeställningar utreds olika idéer om hur identitet och religion är med i att skapa personlighet. Religioners påverkan kan vara både uppbyggande och nedbrytande när det gäller identitetsskapande och här försöker eleven resonera kring sexualitet och vad olika tolkningar av heliga skrifter har för inflytande på en persons självbild. Mycket av svaren ges baserat på olika filmer såsom: Himmel och jord: Utanför framställd av Utbildningsradion.

Lärarens kommentar

Bra, men kunde ha fler exempel samt lite mer utvecklad.

Elevens kommentar

Mer utförligt

Innehåll

1. Vad innebär begreppet identitet? Vilka faktorer påverkar identiteten? Ge gärna konkreta exempel.
2. Religionen kan vara något som stärker ens identitet men religionen kan också vara något som bryter ner individens identitet. Hur kan det vara så? Resonera kring frågan med hjälp exempel från källorna för att visa på hur det kan vara på båda sätten.
3. Inom religioner så finns det en mängd olika tolkningar av de religiösa föreställningarna/traditionerna. Hur kan det komma sig? Ge exempel på hur dessa olika tolkningar kan se ut när det gäller sexualitet och kön.

Utdrag

3. Inom religioner så finns det en mängd olika tolkningar av de religiösa föreställningarna/traditionerna. Hur kan det komma sig? Ge exempel på hur dessa olika tolkningar kan se ut när det gäller sexualitet och kön.

Det är viktigt att komma ihåg att ”de traditionella tolkningarna” inte behöver vara de som är ”mest korrekta”. Tolkningarna har med stor sannolikhet blivit dem so gällt p.g.a. att de tolkningarna var dem som passade de personer som hade makt vid det tillfället. Det finns t.ex. inget i koranen som säger att man inte får förtrycka kvinnor . Men förr i tiden skulle en sådan ”lag” med största sannolikhet gynna de ”härskande gubbarna” att stärka sin position vid makten. På vissa ställen ser det likadant ut idag. På samma sätt kan det såklart komma fram helt nya tolkningar av de heliga skrifterna. Det är ganska uppenbart att religiösa vill få sin tro att gå ihop med sin identitet så bra som möjligt. Detta menar dem även i filmen ”Himmel och jord: Utanför” där de säger att ”i religion kan man välja ut de delar man tror på, för att det ska passa en själv bättre.”... Köp tillgång för att läsa mer

Identitetsskapande och religion | Frågor och svar

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-04-18
  Skriven av Studerande på Termin 12
  Intressant text. Svarar på frågorna som nämnt i beskrivningen bra. Språket kan förbättrats aningen.