Ideologier bakom Stolthet och fördom | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • A
  • 5
  • 2463
  • PDF

Ideologier bakom Stolthet och fördom | Analys

En litterär analys runtomkring Jane Austens "Stolthet och fördom". I denna analys reflekterar eleven bland annat över vilka politiska idéer samt ideologier som kan skönjas i Jane Austens verk och ifall det fanns någon bakomliggande agenda när eleven skrev "Stolthet och fördom". Eleven undersöker också hur förhållandet var mellan män och kvinnor samt hur samhället var då och hur det är idag. Kanske kan tiden ha påverkat verket och har vi i så fall utvecklats framåt eller kommer vi befinna oss i ett icke jämställt samhälle livet ut?

Utdrag

Det verk som jag bestämt att göra min litterära analys runtomkring, är ingen mindre än Stolthet och fördom. En brittisk- fransk drama långfilm från 2005, som är baserad på Jane Austens välkända och klassiska roman Stolthet och fördom, med originaltiteln Pride and Prejudice. Produktionsbolaget som ligger bakom denna film är Working Title Films, Studio Canal, med regissören Joe Wright och manusförfattaren Debborah Moggach. Filmen har genom åren dessutom fått flertal Oscar- nomineringar, därav en nominering till Elizabeth (Keira Knightley) för bästa skådespelerska. Jag kan även tillägga att den har vunnit en BAFTA för bästa regi. I denna analys kommer jag bland annat besvara och kolla efter vilka politiska idéer samt ideologier som kan skönjas i Jane Austens verk, ifall det fanns någon bakomliggande agenda när hon skrev stolthet och fördom, undersöka hur förhållandet var mellan män och kvinnor samt hur samhället var då och hur det är i nutida läget. Kanske kan tiden ha påverkat verket och har vi isåfall utvecklats framåt eller kommer vi befinna oss i ett icke jämställt samhälle livet ut?

Jane Austens roman "Stolthet och fördom" publicerades i slutet av januari år 1813, och är det första komedi romantikerna i romanens moderna historia. Berättelsen handlar främst om Bennet familjen, bestående av Mr och Mrs Bennet samt deras fem döttrar Elizabeth, Jane, Kitty, Mary och Lydia. Vars hjältinna utspelas av den näst äldste dottern Elizabeth Bennet. Tar vi en närmare titt på själva filmen så kan man redan i början se att den tillhör realismen. Varför jag anser att den tillhör denna epok ligger i grunden till författarens graderingar till alla karaktärer i filmen, samt hur varje gång Jane Austen presenterar en ny karaktär börjar prata om hur stor rikedom de har, där hon bland annat tar upp deras årliga inkomst som en viktig punkt.

Går vi över till realismen så var detta en litterär epok som tog sitt start i början av 1830-talet och varade i cirka 30 år framåt. Under denna tidsepok strävade författare efter att försöka skildra omvärlden och visa det så realistiskt som det bara gick, kort som sagt ur ett mindre objektivt perspektiv. Å trots att Jane skrev sitt verk stolthet och fördom under början av 1800-talet, så tillhör den enligt min uppfattning varken romantiken eller upplysningen. Visst kan jag inte heller neka att det finns en del romantik i verket, men dock så är filmen enligt min åsikt inte uppbyggd på ett sådant sätt som får den att klassas till det. Utan som jag... Köp tillgång för att läsa mer

Ideologier bakom Stolthet och fördom | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Ideologier bakom Stolthet och fördom | Analys.