Ideologier och välfärd | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Handels- och administrationsprogrammet (HA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 1a1
  • C
  • 4
  • 1429
  • PDF

Ideologier och välfärd | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift om ideologier och välfärd där eleven svarar på följande frågor:

- Beskriv vad som kännetecknar välfärd baserad utifrån ideologierna liberalism, konservatism och socialism.

- Diskutera vilken av de tre välfärdsmodellerna du beskrivit som i huvudsak kännetecknar det välfärdssystem vi har i Sverige idag.

- Analysera med utgångspunkt från ideologierna kring vilka välfärdsutmaningar Sverige kommer att möta i framtiden samt hur dessa framtida utmaningar kan hanteras.

Studienets kommentar

Eleven har med källor och källkritik.

Utdrag

Beskriv vad som kännetecknar välfärd baserad utifrån ideologierna liberalism, konservatism och socialism.

Det som kännetecknar konservatism är att de inte vill ha en snabb förändring på samhället, förändringar som sker ska ske långsamt och ska alltid vara genomtänkta. Det ska byggas långsamt, på erfarenhet och på tradition. Man ska respektera de gamla traditionerna vi har och även värna om kyrkan. Man ska helt enkelt visa respekt mot det våra tidigare generationer har byggt upp. Man tycker att politikerna och staterna ska lägga sig i mindre och att det ska balansera och administrera eftersom att varje individ ska ta ansvar för sina handlingar livet. Det finns även en positiv inställning gentemot kungahuset och stödjer kyrkan, den kristna tron och de kristna traditionerna. För konservatismen är familjelivet (mamma-pappa-barn) den viktigaste grundstenen i samhället. Att äktenskapet ska vara starkt är både självklart och viktigt. Det ekonomiska systemet ska vara marknadsekonomi dvs utbud och efterfrågan dessutom att allt inte ska säljas på marknaden och att säljarna ska ta ansvar över det de säljer. Man ska motarbeta prostitution pga hänsyn till personens... Köp tillgång för att läsa mer

Ideologier och välfärd | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.