Ideologier och det svenska statsskicket | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Samhällskunskap 1b
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 1245
  • PDF

Ideologier och det svenska statsskicket | Sammanfattning

En sammanfattning som handlar om demokrati, ideologier och det svenska statsskicket. Här redogörs för Sveriges statsskick och hur det är kopplat till demokrati och olika ideologier. Dessutom förklaras hur EU och FN fungerar.

Innehåll

- Demokrati, ideologier och det svenska statsskicket
- Källförteckning

Utdrag

Bortsett från en del speciella lagar är kommunerna i Sverige självstyrande. Dessa lagar innefattar bl.a. att kommuninvånarna ska erbjudas skola, barnomsorg, äldreomsorg, socialbidrag och räddningstjänst. I övrigt kan kommunerna själva välja att bedriva fler verksamheter. Vart fjärde år sker omröstning i Sverige till kommunfullmäktige. Då väljs ledamöter ut som ska ingå i kommunfullmäktige. Sedan utser kommunfullmäktige styrelser med deltagare från alla partierna. Kommunerna får sin inkomst från kommunalskatten som betalas av... Köp tillgång för att läsa mer

Ideologier och det svenska statsskicket | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.