Ideologier i Sverige | Miljöpartiet och Sverigedemokraterna | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1a1
  • Inget betyg givet
  • 12
  • 6200
  • PDF

Ideologier i Sverige | Miljöpartiet och Sverigedemokraterna | Fördjupningsuppgift

En utförlig fördjupningsuppgift om ideologier i Sverige, som fokuserar på de två politiska partierna Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Här har eleven valt två frågor från respektive parti, och utreder var partierna står och varför de driver just de frågorna. Dessutom analyseras Sverigedemokraternas valresultat 2010 och deras ökning i valet 2014.

Innehåll

Politiska ideologier

- Miljöpartiet: Miljö
- Miljöpartiet: Jämställdhet
- Sverigedemokraterna: Invandring
- Sverigedemokraterna: Ålderdom
- Varför ökar antalet väljare som röstar på SD så oerhört mycket i Sverige år 2014?
- Källhantering
- Källförteckning

Utdrag

De arbetar för att kvinnornas värde och rättigheter ska vara likställda männens. Kvinnor har ofta lägre lön än män, de blir oftast utsatta för sexuell läggning diskriminering och de har lite mycket makt och inflytande över sina egna liv och i samhället som t.ex. i Irak och Indien där männen bestämmer mycket över kvinnorna t.ex. att om de går ut utan sjal så blir det stryk hemma. Att kvinnor får lika mycket lön som män är väldigt viktigt, att få jobba heltid istället för halvtid. Det är viktigt för ett samhälle som Sverige att kvinnor tjänar lika mycket som män. Men det är fortfarande olika mycket och... Köp tillgång för att läsa mer

Ideologier i Sverige | Miljöpartiet och Sverigedemokraterna | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-08-23
    bra sammanfattat och tack