Ideologiernas betydelse för partipolitiken | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • MVG
  • 17
  • 5714
  • PDF

Ideologiernas betydelse för partipolitiken | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift där eleven jämför olika partier och ideologier och svarar på om ideologierna har någon betydelse för dagens politik och samhälle i Sverige.

Lärarens kommentar

Språket är inte så bra utan kan förbättras.

Innehåll

Inledning
Metod
Metodkritik
Resultat
Ideologier
Konservatism
Nationalism
Liberalismen
Partiernas politik
Migrationen
Liberalernas syn på migration
Sverigedemokraternas syn på migrationen
Moderaternas syn på migrationen
Skola
Liberalernas syn på skolan
Moderaternas syn på skolan
Sverigedemokraternas syn på skolan
Avslutade diskussion
Referenser

Utdrag

Inledning
I dagens samhälle finns det flera människor som fantiserar om ett perfekt samhälle och hur man ska gå till väga för att nå det man fantiserar om. Det är nu man kan ställa sig frågan, varifrån alla människor får dessa tankar om ett perfekt samhälle? För att man ska kunna beskriva tankarna som människorna har måste man först och främst undersöka begreppet ideologer. Det finns en rad olika ideologier och alla dessa ideologier har olika visioner av hur ett perfekt samhälle kan se ut och borde se ut. Det vill säga olika åsikter och värderingar. Ett exempel på dessa olika ideologier som många tankar grundas i är: Liberalismen, Socialismen, Feminismen, Ekologismen, Nationalismen samt Konservatismen.

Dessa ideologier som jag nämnt ovan har förändrats med tiden. Liberalismen, Konservatismen och Socialismen är tre ideologier som grundades på 1700- 1800 talet. När dessa tre ideologier upptäcktes var det motreaktioner på en hel del saker som hände i samhället. På den ''gamla goda tiden'' delade partier inte med sig utav sina tankar utan det valde att bara bry sig om sina idéer och inte dela med sig av sina värderingar samt åsikter, men i dags läget har nästintill alla ideologier inslag av både Ekologism och Feminism.

Efter valet 2014 i Sverige är det Socialdemokraterna som sitter i regeringsställning det sitter inte ensamma utan sitter tillsammans med ett annat parti, nämligen Miljöpartiet. Det är ett parti med ekologistisk syn och ett med socialistisk grund, som sitter i regeringsställningen. Det finns även sex andra partier i riksdagen och dessa är: Vänsterpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna. Alla partier som radats upp finns på tre olika nivåer nämligen på landstingsnivå, kommunalnivå samt riksdagen.

Vi har valt att intervjuat lokalpolitiker i Eskilstuna för att kunna besvara frågeställningen. I Eskilstuna är det Socialdemokraterna, Moderaterna samt Centerpartiet som leder i Eskilstuna.

Jag kommer att i detta PM skriva, men även försöka komma fram till ett resultat utifrån att besvara frågeställningen ''Har ideologierna någon betydelse för dagens politik och samhälle?''

Metod
Den metod som jag kommer att använda mig av för att svara på frågeställningen är att jag ska jämföra tre olika partier, dess inverkan på vårt samhälle och deras partier, samt jämföra partipolitik med ideologierna . Partierna som jag ska jämföra är Sverige Demokraterna, Moderaterna och Liberalerna. De frågor som jag kommer att sätta i fokus är närmare bestämt skolfrågan och migrationsfrågan.

För att jag ska kunna fullfölja uppgiften så har jag tagit hjälp utav ännu en metod, nämligen en skrivbordsundersökning som jag gjort om ideologierna då har jag gått in på partiernas webbsidor där jag läst om deras åsikter och värderingar. Det vill säga vad dem har för politik och syn på olika saker för att kunna nå det perfekta samhället som det strävar efter. Vi har i klassen även haft redovisningar om lokalpolitiker i Eskilstuna samt de partier som sitter i kommunfullmäktige alla förutom Vänsterpartiet som jag har lyssnat på. Därefter har vi haft genomgångar med (Johansson, 2017) och jag har även tagit del av (Metander, 2015) genomgångar från årskurs nio samt har jag läst i våran Samhällskunskaps bok (Brolin & Nohagen, 2011).

Därefter har jag även använt mig utav en kvalitativ metod, vilket innebär att vi i vår grupp på fyra personer genomförde en intervju med ett parti från Eskilstuna, nämligen (Christer Kax Sundberg, Liberalerna). Han som vi intervjuade är en utav två inhoppare för Niklas Frykman som är gruppledare för Liberalerna. Jag fick väldigt mycket information om partiernas åsikter och idéer om hur det ska ta sig till väga för att nå det perfekta drömsamhället. Samtidigt som vår politiker pratade så antecknade jag och... Köp tillgång för att läsa mer

Ideologiernas betydelse för partipolitiken | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.