Idrottens könsmönster - jämställdhet | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Idrottsspecialisering 3
  • B
  • 2
  • 606
  • PDF

Idrottens könsmönster - jämställdhet | Frågor och svar

Det här är svar på olika frågor angående könsmönster och jämställdhet inom idrotten idag och historiskt sett. Eleven försöker reda ut varför det finns skillnader i vilken idrott som utövas av flest män respektive flest kvinnor, samt varför det är mer pengar i den manliga idrottsindustrin.

Lärarens kommentar

Att jag hade en nyanserad bild på hur idrotten är.

Innehåll

- Kan du ge exempel på idrotter som har övervägande kvinnliga utövare samt övervägande manliga utövare. Varför tror du så tror du?
- Är idrotten jämställd idag? Vad anser du och varför?
- Kan du ge exempel på idrotter där kvinnor och män kan tävla mot varandra på samma villkor?Motivera ditt svar.
- Vilka förväntningar finns på flickor och pojkar och deras idrottsutövande under barndomsåren? Hur påverkas könsspecifika kläder, intressen och leksaker vår rörlighet och motoriska utveckling?
- Hur ser mediebevakningen ut vad gäller idrottsutövande, elitidrott och stora mästerskap? Får kvinnor och män lika mycket utrymme?

Utdrag

- Kan du ge exempel på idrotter som har övervägande kvinnliga utövare samt övervägande manliga utövare. Varför tror du så tror du?
Självklart finns det en tendens till både manliga och kvinnliga idrotter. Brottning tillexempel ses som en manlig utövad sport eftersom sporten mäts i ren styrka och dans tillexempel ses mer som en kvinnlig sport. Jag tror att detta beror på gamla historiska genusperspektiv precis som att kvinnan ska ta hand om hemmet och männen jobba speglas detta i idrotten som finns idag. Dessutom uppmärksammas den manliga sporten i media på ett helt annat sätt än vad den kvinnliga sporten gör och detta påverkar också hur vi ser på idrott och olika sporter. Sport har också alltid varit utövat av män och anses därför mer “okej” än att en kvinna ska utföra en sport.

- Är idrotten jämställd idag? Vad anser du och varför? Jämställd är enligt mig ett svårt ord, det har givetvis blivit bättre med tiden om man blickar tillbaka. Samtidigt kan man se stora skillnader mellan män och kvinnor inom sport. De flesta ”manliga” sporter så som fotboll och ishockey har större vinstsummor och... Köp tillgång för att läsa mer

Idrottens könsmönster - jämställdhet | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.