Idrottpsykologi | Psykisk hälsa

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Fördjupningsuppgift: Idrottpsykologi | Psykisk hälsa

En fördjupningsuppgift i Idrottspsykologi, som undersöker begreppet "psykisk hälsa". Fokus ligger bland annat på miljö, uppväxt, stress och fysisk aktivitet. Vidare så reflekterar eleven även över s.k. karriärövergång, där en individ väljer att byta idrottslag.

Notera att det är en personlig text och att källor saknas.

Lärarens kommentar

Mycket bra, men för få idrottstermer för ett A.

Elevens kommentar

Mer idrottstermer.

Innehåll

- Reflektera kring er egen hälsa/livsstil samt vad som påverkar den t.ex. miljö, socialt, samhället m.m vilka verktyg har vi i vår omgivning för att kunna må bra.
- Hur påverkar fysisk aktivitet vår psykiska hälsa?
- Reflektera kring hur personen nedan mår i nuläget (karriärövergången) och vad man ska göra för att han ska må så bra som möjligt och kunna fortsätta med sin idrott.
- Fördjupa och beskriv metoder för att uppnå bättre psykisk hälsa, dessa ska sedan appliceras in i historien nedan så att den får en positiv utgång (att han väljer att fortsätta spela).

Utdrag

"- Reflektera kring er egen hälsa/livsstil samt vad som påverkar den t.ex. miljö, socialt, samhället m.m vilka verktyg har vi i vår omgivning för att kunna må bra."

I vårt moderna samhälle befinner vi oss i en miljö som ofta uppmuntrar till stillasittande och inaktivitet. Vi har en mängd hjälpmedel för att vår tillvaro ska bli enkel och bekväm som möjligt som tillexempel hissar och rulltrappor. I många hem finns det tv med ett stort kanalutbud, video och datorer, vilket i sin tur leder till att vi människor hoppar över fysiska aktiviteter.

Jag tror att allt vi har runt om oss i vår vardag påverkar vår hälsa, t.ex. familjen, vänner, skolan, vad vi gör på fritiden, etc. Även hur vi lyfter, bär och rör oss i olika situationer är en viktig del av vår hälsa. Hälsan finns i vår vardag och vi väljer själva hur mycket vi bryr oss om den och detta genom att tänka på vad vi äter, gör och hur vi är mot andra. Det är under ungdomsåren som vi utvecklas mest och vi går igenom vissa utvecklingsstadier för att senare i livet kunna skapa en identitet. För att kunna skapa en bra identitet måste vi ha en bra uppväxt. Med en bra start på livet där man har en trygg familj som är stöttande är synen på hälsa och friskvård annorlunda jämfört med om man har haft en stökig uppväxt med frånvarande föräldrar på grund av exempelvis alkoholism eller drogmissbruk."... Köp tillgång för att läsa mer

Idrottpsykologi | Psykisk hälsa

[0]
Inga användarrecensioner än.