Idrottshistoria | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Historia B
  • D
  • 2
  • 532
  • PDF

Idrottshistoria | Frågor och svar

Frågor med enklare svar (på D-nivå) kring idrottshistoria. Fokus ligger bland annat på olympiska spelen, linggymnastik och hur idrotten i Sverige demokratiserats - se frågorna som besvaras i uppsatsen under "Innehåll".

Notera att källor saknas, men att eleven uppger att boken "Alla tiders historia 1-2" (av Hans Almgren och Hans Albin Larsson) använts.

Lärarens kommentar

Uppfyller kraven för ett D.

Elevens kommentar

Fördjupa och utveckla.

Innehåll

DEN MODERNA IDROTTENS HISTORIA
- Ge några exempel på hur stormaktspolitiken påverkat de olympiska spelen.
- Vilka syften hade linggymnastiken?
- Ur vilka fyra perspektiv ser Johnny Wijk idrotten under 1940-talet?
- Hur har idrotten i Sverige demokratiserats?

Utdrag

"Ge några exempel på hur stormaktspolitiken påverkat de olympiska spelen.
Grundaren av de olympiska spelen Pierre de Coubertin, ansåg att idrotten och tävlingarna skulle vara oberoende av politik och ekonomi, men så blev det inte.
Under första världskriget vågade man inte göra motstånd till gudarna och när det var hög tid för OS så pausade man kriget istället för OS. Men under antiken så kunde krigandet hindra ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Idrottshistoria | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.