Idrottspsykologi | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Psykologi 2b
 • A
 • 4
 • 1653
 • PDF

Idrottspsykologi | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som handlar om idrottspsykologi. Eleven redogör för idrottspsykologins utveckling i både Sverige och andra länder. Olika psykologiska perspektiv och begrepp inom idrottspsykologin diskuteras, och eleven berättar om de beteenden, tankar och känslor som kan uppstå inom idrott.

Innehåll

Idrottspsykologi

- Idrottspsykologins utveckling
- Psykologiska perspektiv inom idrottspsykologi
- Mänskliga beteenden, tankar och känslor inom idrott
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

Det kognitiva perspektivet har under en lång tid varit det ledande perspektivet inom idrottspsykologin. Det kognitiva perspektivet ser människan som en aktiv individ som påverkar verkligheten genom bearbetning av information. Det kognitiva perspektivets psykologiska teorier har varit väldigt användbara inom rådgivning då den idrottspsykologiske rådgivaren stötta klienten i att förändra personen i fråga tankemönster eller känslor så de blir mer... Köp tillgång för att läsa mer

Idrottspsykologi | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra text, hjälpte mig oerhört mycket!