Idrottsskador | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Idrottsskador | Frågor och svar

Frågor och svar om idrottsskador där eleven bland annat förklarar vad som kännetecknar en akut skada respektive en belastningsskada.

Innehåll

1a, Förklara vad som kännetecknar en akut skada resp. en belastningsskada.
1b, Ge ett exempel på en akut skada och en belastningsskada.
1c, Nämn någon idrott där akuta skador är vanligast och någon idrott där belastningsskador är vanliga.
2, Varför är träningsläger och säsongsstarter en riskfaktor för idrottsskador?
3, Varför är det så viktigt att påbörja rehabilitering efter en skada så snabbt som möjligt? 4, Vad skiljer muskulaturens anpassning till träning från senor, brosk och skeletts anpassning till träning?

Utdrag

1a, Förklara vad som kännetecknar en akut skada resp. en belastningsskada. Akuta skador är skador som kommer plötsligt. Man vet orsak till dom och kan definiera exakt tidpunkt då skadan inträffade. Belastningsskada är en skada som uppkommer successivt under en längre tidsperiod och beror på att kroppen överbelastas. När kroppen överbelastas så bryts vävnaden ner lite åt gången om man inte ger kroppen chans att återhämta sig får kroppen aldrig tid till att läka helt.

1b, Ge ett exempel på en akut skada och en belastningsskada. En akutskada som är .... Köp tillgång för att läsa mer

Idrottsskador | Frågor och svar

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2020-04-21
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    Bra skrivet

Material relaterade till Idrottsskador | Frågor och svar.