Iliaden och Odysséen och Troja | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Humanistiska programmet (HU) Årskurs 3
  • Kultur- och idéhistoria
  • C
  • 3
  • 829
  • PDF

Iliaden och Odysséen och Troja | Jämförelse

En jämförelse där eleven dels sammanfattar diktverket Iliaden och Odysséen samt filmen "Troja", regisserad av Wolfgang Petersen. Eleven jämför också filmen och diktverket.

Utdrag

Iliaden och Odysséen är ett epos som är de äldsta bevarade verket på grekisk litteratur. Diktverket är skrivet är Homeros. Diktverket omfattar cirka 16 000 verser och indelades av grekerna i tjugofyra sånger. Iliaden inleds med dessa verser:

Sjung, o gudinna, om vreden, som brann hos Peliden Akhilleus
Olycksdiger, till tusende kval för akhajernas söner.
(Claesson Dick, 2006:6)

Eposet handlar om trojanska kriget och skildrar en händelse under de sista månaderna i det tio år långa kriget. Ordet Iliad betyder 'hörande till Illion'. Iliaden är namnet på själva staden som händelsen utspelas och som vi nu kallar den för Troja. Akilles som är krigshjälte drar sig tillbaka från striden efter en oenighet med härföraren Agamemnon. Den trojanska prinsen Hektor, son till kund Primaos kämpar för att försvara sin stad och sin familj. När Akilles vän Patroklos dör i krig med den trojanska prinsen tar sig Akilles in i kriget för att döda prinsen Hektor som hämnd. Eposet avslutar med en begravning av prinsen Hektor.

En remediering av diktverket är filmen Troja. Troja är ett... Köp tillgång för att läsa mer

Iliaden och Odysséen och Troja | Jämförelse

[0]
Inga användarrecensioner än.