Immanuel Kant: Filosofi och teorier | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Filosofi 1
 • B
 • 2
 • 758
 • PDF

Immanuel Kant: Filosofi och teorier | Utredande text

En utredande text om den tyska upplysningsfilosofen Immanuel Kant, som redogör för hans filosofi och teorier kring bl.a. epistemologi och moralfilosofi. Eleven berättar om vad hon själv tycker om Kants filosofi och kopplar vissa av hans tankegångar till sina egna tankar och handlingar.

Notera att det saknas källor.

Utdrag

Hur bedömer man svåra frågor? Tänker du över information och fakta, eller följer du första bästa infall eftersom ingenting ändå är säkert här i världen? Svaren hittas i filosofiska principer. Denna del av filosofin kallas för vetenskapsteori, vilket är övergripande idéer om vad vetenskap är och hur den skall bedrivas, ungefär som ”vetenskapen om vetenskapen”.

Man skulle i princip kunna säga att de empiristiska filosoferna anser att sinneserfarenheterna är den huvudsakliga källan till kunskap. Man får kunskap om verkligheten genom att iaktta den, bilda begrepp, ställa upp hypoteser dra slutsatser och slutligen pröva teorierna. I kontrast till empiristerna menar de rationalistiska filosoferna att sinneserfarenheterna är opålitliga. En rationalist hävdar istället att säker kunskap om världen härstammar från förnuft, tänkande och medfödda idéer.

I mitten av 1700-talet kom Immanuel Kant med sina resonemang och blev en av de... Köp tillgång för att läsa mer

Immanuel Kant: Filosofi och teorier | Utredande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Kant är ju då en intressant man. Bra skrivet!