Imperialism i Afrika: Kongo | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • VG
  • 7
  • 4607
  • PDF

Imperialism i Afrika: Kongo | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete med fokus på imperialismen i Afrika, som redogör för Belgiska Kongos kolonialhistoria. Eleven berättar bl.a om hur landet såg ut innan Europeerna kom, samt hur kolonialismen påverkade Kongo och vilken nytta Belgien drog av kolonin.

Innehåll

Kongo

- Hur styrdes landet innan europeerna kom
- Hur kunde europperna erövra just Kongo
- Vad hade kolonialmakten för nytta av just Kongo
- Har kongo haft någon nytta av att var koloni
- Hur har kolinalismen påverkat kongo och hur det ser ut idag?
- Källor

Utdrag

För europernas ockupation spelade det geografiska positionen av Kongo stor roll. Eftersom Afrika inte hade mark där de kunde föra en speciellt givande odling, medförde detta också att befolkningsantalet inte kunde öka och förblev på ett relativt lågt antal. Jämnförelsevis med europeiska länder hade Kongo en utspredd befolkning på en väldigt stor yta, vilket gjorde att det var svårt att... Köp tillgång för att läsa mer

Imperialism i Afrika: Kongo | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Imperialism i Afrika: Kongo | Fördjupningsarbete.