Imperialism | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • C
  • 4
  • 1565
  • PDF

Fördjupningsarbete: Imperialism | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift där eleven beskriver imperialismens historia och utveckling. Fokus ligger bland annat på det Assyriska riket, det Romerska imperiet, det Osmanska riket, Christofer Columbus och Hitlers Tyskland.

Elevens kommentar

Utveckla och analysera mer.

Innehåll

- Imperialismen
- Bilaga: Källkritik
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

"Imperialismen har funnits i flera årtusenden men uppstod, som sagt, ursprungligen i det Assyriska riket. När riket sedan erövrats av perserna påbörjade det i sin tur hellenismen som blev som mäktigast under Alexander den Stores tid som varade mellan 356 f.Kr och 323 f.Kr. Under denna tid blev romarna starkare och det Romerska imperiet växte sig mäktigare. Dess utbredning blev anledningen till det hellenska imperiets fall och romarna fortsatte att utveckla och utbreda sitt imperium som skulle komma att bli ett av ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Imperialism | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2017-05-08
    bra arbete mer fördjupning skulle inte skada