Imperialism | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Historia 1b
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 1529
 • PDF

Imperialism | Sammanfattning

En sammanfattning i Historia 1b som diskuterar imperialismen som begrepp, genom att belysa dess olika orsaker och konsekvenser. Eleven redogör kort för imperialismen i Indien och Afrika, med fokus på Kongo.

Notera att källhänvisning saknas.

Utdrag

I Indien introducerades det brittiska utbildningssystemet med västerländs utbildning på engelska och även västerländska ideologier samt kläder. Många i Indien konverterade till kristendomen pga. den spridande religionen. Även politiken i landet ändrades utefter engelska mallar och mönster. Man industrialiserade också landet genom att bygga järnvägar, fabriker och sätta upp kvarnar.
I Afrika är fortfarande väldigt splittrat då landet delats upp utan att ta hänsyn till folkgrupperna. Det har varit många inbördeskrig och en del länder styrs fortfarande av en diktator... Köp tillgång för att läsa mer

Imperialism | Sammanfattning

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-06
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  väldigt bra skrivet!!!!!!!!!!
 • 2016-05-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaa hahahahaha