Imperialismens framväxt | Sveriges neutralitet under andra världskriget | Historiska personer | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • A
  • 5
  • 1734
  • PDF

Imperialismens framväxt | Sveriges neutralitet under andra världskriget | Historiska personer | Analys

En analys på temat nationalism, imperialism och rasism. Eleven redogör för imperialismens framväxt och koloniseringen av Afrika och diskuterar huruvida Sverige var neutralt under andra världskriget samt om det var strukturerna i samhället i Tyskland eller Hitler som individ som gjorde att andra världskriget startade. Vidare så berättar eleven om Theodore Roosevelt, Josef Stalin och Charles Darwin och deras betydelse för världen.

Lärarens kommentar

Imperialismenuppgiften tycker jag att du missar rasismens och religionens betydelse för hur man behandlade folken i de erövrade länderna, jag vill minnas att jag betonade det ganska starkt på lektionerna.

Du skriver utförligt och nyanserat om Sveriges roll under andra världskriget och visar tydligt på att det finns utrymme för olika tolkningar och du motiverar väl din val av tolkning. Klar och tydlig A-nivå.

I uppgiften om Hitler och strukturerna ger du flera exempel på orsaker och händelser som styrker ditt resonemang på A-nivå.

Elevens kommentar

Jag skulle ha tryckt mer på hur människorna i de koloniserade länderna behandlades eftersom det var den kommentaren jag fick av läraren.

Utdrag

Hitler. Hitler var på sätt och vis en väldigt stark ledare och han var väldigt drivkraftig och fick saker att ändras väldigt snabbt vilket förstås var till hans fördel. När Tyskland var som svagast steg Hitler fram och jag tror att det var precis det Tyskland faktiskt behövde då för att komma på fötter. De behövde någon som kunde ta beslut och som kunde leda de när de själva hade tappat hoppet. Hitler tände en gnista i tyskarna och matade sedan den elden med... Köp tillgång för att läsa mer

Imperialismens framväxt | Sveriges neutralitet under andra världskriget | Historiska personer | Analys

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-08-30
    Super och kvalitativ uppsats!