Impulslagen | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Fysik 1a
 • A
 • 10
 • 1816
 • PDF

Impulslagen | Labbrapport

En labbrapport som syftar till att undersöka och verifiera impulslagen, som hjälper till att beräkna impulser (ändringen hos ett föremåls rörelsemängd). Till detta används en lågfriktionsbana, ultraljudssensor och vattenpass, med mera.

Innehåll

Laborationsrapport - Impulslagen

1 Inledning
1.1 Syfte
1.2 Hypotes
1.3 Teori

2 Utförande

3 Resultat

4 Slutsats
4.1 Felkällor

5 Referenser

6 Bilagor/appendix
6.1 Härledningar
6.2 Grafer
6.3 Uträkningar

Figurer
1 Experimentuppställning
2 Mätvärden från försök 5
3 Kollision
4 Försök 1
5 Försök 2
6 Försök 3
7 Försök 4
8 Försök 5

Tabeller
1 Mätvärden och beräknad impuls

Utdrag

1 Inledning
Rörelsemängd och impuls är två mycket viktiga begrepp inom fysik, som bland annat används när vi studerar kollisionernas fysik. När två föremål kolliderar påverkas de båda av en kraft och efter kollisionen är föremålens hastigheter för-ändrade. Kraften som påverkar dessa föremål verkar endast under en mycket kort tid, och denna kraft över tid har fått namnet impuls. En impuls motsvarar också ändringen hos ett föremåls rörelsemängd, och detta samband kallas för impulslagen. Med hälp av impulslagen kan vi alltså göra beräknar på impulser genom att jämföra ett föremåls rörelsemängd före en kollision med rörelsemäng-den föremålet har efter kollisionen.

2 Utförande

Materiel: Pasco cart track (lågfriktionsbana), PAScar, vattenpass, vikter, ult- raljudssensor, våg, trycksensor, Pasco Sarklink, dator, Capstone mjuk- vara.

Pasco cart track placerades på arbetsbänken och banans lutning kontrollerades med ett vattenpass. Ultraljudssensorn och kraftsensorn skruvades fast på var- dera sida av banan. Sensorerna kopplades sedan till Sparklink-enheten som i sin tur kopplades via USB till datorn. Capstone-mjukvaran ställdes in enligt labo- rationshandledningen. Bilen vägdes och kraftsensorn nollställdes. Insamlingen av data startades genom att trycka på ”record”. Bilen ställdes sedan på banan och gavs en knuff i riktning mot kraftsensorn. Försöket upprepades fem gånger med varierande vikt på bilen. Kraftsensorn hade en utbytbar ”mottagare” som bilen åkte in i. De första två försöken utfördes med en gummi-mottagare och de tre sista försöken utfördes med en fjäder-mottagare... Köp tillgång för att läsa mer

Impulslagen | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Helt ärligt en av dom bästa labbrapporterna jag läst.

Material relaterade till Impulslagen | Labbrapport.