Indiens demokratiska utveckling | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Historia 2a
 • C
 • 10
 • 2969
 • PDF

Indiens demokratiska utveckling | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om Indiens demokratiska utveckling, som bl.a redogör för demokratiseringsprocessen och vilka faktorer som bidrog till att den brittiska imperialismen fick sitt officiella slut och därmed nationen Indiens självständighet. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vilka faktorer bidrog till demokratiseringsprocessen?
- Vilka faktorer bidrog till att England släppte Indien?
- Vilka faktorer kan påverka Indiens demokrati att bibehållas och utvecklas ytterligare?
- Vilka faktorer påverkar att den ekonomiska tillväxten går långsamt?

Innehåll

Indiens demokratiska utveckling

1. Inledning
1.1. Syfte
1.2. Frågeställningar
1.3. Källkritik
1.4. Historisk bakgrund
2. Avhandling
2.1. Resultat
2.2. Diskussion
3. Avslutning
3.1. Slutsats
4. Källförteckning

Utdrag

För tre hundra år sedan etablerade sig engelsmännen i Indien och styrde genom Ostindiska Kompaniet. Efter ett uppror 1858 övertog den brittiska regeringen styret, och ansträngde sig för att inte reta upp massorna. Britterna byggde upp ett omfattande järnvägsnät och i kampen mot hunger grävdes kanaler. Britterna var restriktiva med att ge infödda indier ansvarsfulla poster och den indiska medelklassen var alltjämt missnöjd och började... Köp tillgång för att läsa mer

Indiens demokratiska utveckling | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra internet, fortsätt så
 • 2015-04-09
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  mycket bra beskrivning