Individ och samhälle: Kultur | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Sociologi
  • C
  • 3
  • 1791
  • PDF

Individ och samhälle: Kultur | Diskuterande text

En diskuterande text som handlar om samspelet mellan individen och samhället, med fokus på kultur, flerkulturella samhällen och hur kulturutbyte går till.

Observera att källor saknas.

Utdrag

Kultur, vi alla har en, vi kan inte bli fria från våran ursprungliga men vi kan lära oss av andras,ta del av och förstå. Kultur innebär vilka klassificeringar man har, dvs hur viktigt är politik och religion för den enskilda individen, vad är rätt och vad är fel, vad är manligt och kvinnligt, är arbete eller fritid viktigast? Det är väldigt olika om man kollar på länderna i världen. I Sverige exempelvis är politik och religion två helt åtskilda saker, till skillnad från USA där majoriteten av befolkningen i USA är kristna. Därför är det viktigt för individerna i USA att de har en troende ledare. Vad som är rätt och vad som är fel har folket i Sverige stor påverkan på, då vi är ett demokratiskt land och ser till individens bästa. I jämförelse med Nordkorea där folket inte har någon påverkan alls vad som är rätt och fel, de må ha en åsikt, men det är ingen som kan göra någon påverkan på vad som är just rätt och fel. Maktförhållanden, om jag utgår ifrån föreställningen vi såg '‘Kärleken är fri''. Där man såg flera scenarior där makten om vem man skulle tillbringa sitt liv med låg i någon annans händer, föräldrar och släkt exempelvis. Detta förekommer alltsomofta i mellanöstern då de har annan kultur och andra traditioner där som har överförts i generationer exempelvis. Detta kan även gälla olika religioner där man värderar sina föräldrars åsikter och godkännanden så högt att man lägger valet om sin livspartner i deras händer, speciellt där familjen är viktig och inte den enskilda individens behov. Här kan jag koppla till filmen vi såg som handlade om olika religioner och dess traditioner, där vi såg från Judendomen att föräldrarnas åsikter var väldigt viktiga och att familjen var värderad högt. Därför valde man att lägga valet och godkännandet i deras händer. Man kan känna av en tillhörighet till något om det har pågått från generation... Köp tillgång för att läsa mer

Individ och samhälle: Kultur | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.