Individen i organisationen | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Individen i organisationen | Frågor och svar

Denna uppsats med frågor och svar i Ledarskap och organisation 1 handlar om hur individen fungerar i en organisation.

Innehåll

Fråga 1. I en organisation behöver individer god förmåga att kunna ledas och även leda andra. Hur hänger mitt sätt att se på mig själv (självbild) och hur vi ser på andra (Människosyn) ihop med förmågor att samverka bättre tillsammans?
Koppla ditt svar till litteratur och fakta

Fråga 2. Tänk dig att en person fått sitt drömjobb. På vägen dit har personen utvecklats och lärt sig en massa. Beskriv drömjobbets arbetsuppgifter. Ta t ex hjälp av jobbannonser.
För att belysa bredden på vad man menar med att utvecklas på olika områden, så försök ge några förtydligande och förklarande exempel på:
Vilka kunskaper, färdigheter, erfarenheter och kompetenser samt personlighetsdrag troligtvis personen utvecklat för att få detta arbete?

Fråga 3. Redogör för Frederick Herzbergs tvåfaktorteori med motivationsfaktorer (inre motivation) och hygienfaktorer (yttre motivation) och hur det hänger ihop med meningsfullhet och trivsel?

Utifrån denna teori diskutera även vad som kan hända i en organisation,
om ledaren förvänta sig att medarbetare blir mer motiverad, till att anstränga sig hårdare, genom att bara använda hygienfaktorer?

Fråga 4 a. Nämn några förväntade fördelar med en organisation som systematiskt vill utveckla en arbetsmiljö där individer undviker att ge personlig kritik och istället ger återkopplingen?

Fråga 4 b. Av de 6 punkter nedan ska du välja att förklara 3 stycken.
Välj att förklara med olika exempel där en mottagare av återkoppling lyssnar och förstår utan att behöva hamna i försvarsställning.

Fråga 5. Beskriva ditt lärande och din egna process angående individens personliga ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.

KÄLLKRITIK

Utdrag

Enligt forskaren Anthony Giddens så anpassar sig individen sin roll utifrån vilket socialt sammanhang de befinner sig i.
När du är i skolan, hemma, på jobbet eller bara hänger med vännerna så har vi alla människor en roll i olika sociala sammanhang. Är jag i skolan så använder jag mig utav ett formellt språk och låter bli att prata i mun på min lärare och klasskamrater. När jag är på jobbet så har jag en ledarroll där det gäller för mig att vara bestämd och beslutsam. Träffar jag mina vänner så har man ett annat slags persona. Det är som en mask som är konstruerad för att kunna göra intryck hos andra. Är jag hemma så kan jag prata fritt och släppa min självbild och människosyn, för när jag är på min hemmaplan så kan jag vara mig själv utan något filter.

Begreppet mentala kartor handlar om hur varje individ ser på världen, sig själv och andra. (Berglund s. 199) Min tolkning går ut på att varje enskild individ agerar utifrån deras inre mentala karta av hur världen är, du har en bild av hur världen är och fungerar och agerar utifrån det. I vissa fall så kan din karta matcha med verkligheten och i andra fall inte. Jag tror att nästan all uppfattning som människor har om världen har de själva inte fått uppleva själva. Det finns folk i Sverige som aldrig kommer att få uppleva svält och törst som folket i Syrien gör, eller vara med om krig som irakierna upplever vardagligt.

Det största hindret som uppstår är när vi använder samma mentala tankekarta ... Köp tillgång för att läsa mer

Individen i organisationen | Frågor och svar

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-12-07
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa