Induktion: Magnetfält och elektricitet | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Fysik 2
 • Godkänt
 • 3
 • 718
 • PDF

Induktion: Magnetfält och elektricitet | Labbrapport

En labbrapport om induktion som undersöker sambandet mellan magnetfält och elektricitet. Detta görs genom tre försök där spänningen mäts när en stavmagnet sätts i en spole i olika hastigheter.

Innehåll

Fysiklaboration 2, Induktion

- Inledning
- Metod och materiel
- Resultat
- Analys och slutsats

Utdrag

Metod och materiel

Materiel som användes var en spole 600 varv, spole 300 varv, digital multimeter, stavmagnet, mjukjärnsstav, likriktarkub och strömbrytare.
Samtliga försök gjordes flera gånger då multimetern inte alltid uppdaterar sin display så snabbt att rätt värde kan avläsas.

Del 1
En spole med 600 varv kopplades till en multimeter inställd att mäta likström.
a. En stavmagnet sköts in i spolen med nordändan före
b. Stavmagneten läts vara kvar i vila i spolen
c. Stavmagneten drogs ur spolen
d. Stavmagneten sköts in i spolen med sydändan före (skillnad/likhet)
e. Stavmagneten sköts in i spolen med olika hastigheter (hur varierar spänningsvärdet?)
f. 600 varvspolen seriekopplades med 300 varvspolen, spänningsvärdet jämfördes då magneten infördes lika fort först i ena sedan i andra spolen.
g. Stavmagneten lämnades i vila och spolen flyttades, vad hände?
h. Magnetflödet inuti spolen kan förändras utan att en stavmagnet förflyttas. En spole med 600 varv kopplades till multimetern som förut. En spole med 300 varv anslöts till kuben i serie med en strömbrytare. Spolarna ställdes intill varandra med en gemensam axel så att flödet från 300 varvspolen kunde passera in i 600 varvspolen (ingen strömkälla är ansluten till 600 varvspolen). Här studerades hur spänningsvärdet och dess tecken ändrades när strömmen i kretsen med 300 varvspolen slöts och bröts.
En mjukjärnsbit lades genom båda spolarna varefter försöket gjordes om och eventuell skillnad analyserades.

Del 3
Spänningskubens ström drogs ner till noll, pluspolen kopplades till mätinstrumentets röda kontakt och minuspolen till den svarta varefter strömmen försiktigt vreds upp. (Vilket tecken/håll visade multimetern när strömmen går in genom den röda kontakten?)
Med hjälp av denna kunskap bestäms induktionsströmmens riktning genom mätinstrumentet och därmed genom spolen.
Försök 1a, 1c och 1d görs om för att bestämma strömmens riktning i varje försök... Köp tillgång för att läsa mer

Induktion: Magnetfält och elektricitet | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-19
  Skriven av Studerande på Termin 8
  BRA!! Gav mig inspiration och förståelse.